Bodelning efter att ett samboförhållande upphört

2020-08-31 i Bodelning
FRÅGA
HejHar en fråga gällande arvsrätt.Min fråga är således,min far köpte en bil men av tekniska skäl skrevs den på hans sambo.Nu efter hans bortgång så hävdar hans sambo att bilen är hennes.Först hävdade hon att hon köpt den,sen när vi kunde presentera kontoutdrag så ändrades historien till att det var en gåva.Men något gåvobrev finn ej.Är då bilen dödsboets eller är den sambon trots att min far bevisligen betalt denMvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är ärvdabalken (ÄB) (1958:637) som reglerar frågor gällande arv och sambolagen (SamboL) (2003:376) som reglerar frågor gällande samboförhållanden. Jag tolkar din fråga som att det handlar om att vem som har rätt att ärva en bil som din far har betalat, men som hans sambo har haft i sitt namn. När ett samboförhållande upphör så ska en bodelning ske, men endast om ena sambon begär det (SamboL 8 §). Med samboegendom menas endast gemensam bostad och bohag (SamboL 3 §). En bil kan alltså inte vara samboegendom. Det innebär att om bilen är din fars, så har den efterlevande sambon inte någon rätt att ärva bilen. Orsaken till detta är att sambor inte ärver varandra om inte den avlidne har testamenterat något till den efterlevande sambon. Jag tolkar det som att det inte är aktuellt i detta läge.

Det som kvarstår är om bilen kan anses vara din fars eller sambons. Om efterlevande sambon inte kan bevisa att bilen har varit en gåva, så tolkar jag det som att det är ni som ärver bilen.

Sammanfattning:

En bil kan inte anses vara samboegendom och det ska inte ingå i en bodelning om ett samboförhållande har upphört. Det som spelar roll är om bilen kan anses vara din fars eller den efterlevande sambons. Jag tolkar denna situation som att efterlevande sambon inte har tillräckliga bevis om att bilen skulle vara hennes och av denna orsak så kommer du och eventuella andra arvingar att ärva bilen.

Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2774)
2021-04-11 Ska en husvagn och dess lån delas lika vid en bodelning mellan sambor?
2021-04-11 Ska aktier ingå i bodelningen?
2021-04-07 Kan en bostadsrätt ges bort genom gåva med ett villkor om att bostadsrätten ska utgöra enskild egendom?
2021-04-04 Investera enskild egendom i samboegendom

Alla besvarade frågor (91130)