Bodelning efter att ett samboförhållande upphört

FRÅGA
Min sambo har avlidit. Vi har upprättat inbördes testamente. Den efterlevande ärver all kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Det finns ett särkullbarn och två gemensamma barn. Testamentet anger: "Efter bådas bortgång skall all den då varande egendomen fördelas mellan våra arvingar dem emellan enligt lag."Eftersom särkullbarn alltid har rätt att få sitt arv undrar jag hur jag bäst kan agera så att det blir rätt.Mvh Christina
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är ärvdabalken (ÄB) (1958:637) som reglerar frågor gällande arv. Testamentet som ni har upprättat innebär att du har rätt till hela kvarlåtenskapen, men med fri förfoganderätt. Det innebär att du inte t.ex. kan testamentera eller ge bort kvarlåtenskapen. På detta sätt har du alltså samma rätt till arv som den efterlevande maken vid en äktenskapsskillnad. Vad det kommer till era gemensamma barn, så finns det inga otydligheter då du genom testamentet har rätt att ärva egendomen framför era gemensamma barn.
Situationen är dock inte den samma med särkullbarnet. Jag tolkar denna situation som att barnet är din sambos, vilket innebär att barnet ska ärva efter din sambo. Ett särkullbarn har som du säger rätt att ärva genast när föräldern har avlidit (ÄB 3 kap. 1 §).

Särkullbarnet har dock även rätt att skjuta upp på sitt arv tills att den efterlevande sambon/ maken har avlidit (ÄB 3 kap. 9 §). Jag utgår i detta fall som att särkullbarnet vill få sitt arv nu. Det innebär att efter att din sambos hela kvarlåtenskap har beräknats så ska särkullbarnet ha rätt till en tredjedel av egendomen. Det är en tredjedel då det finns tre avkomlingar som ska dela på arvet. Den resterande egendomen så kommer du att ärva med fri förfoganderätt.

Sammanfattning:
Ett särkullbarn har alltid rätt att få ut sitt arv, då föräldern har avlidit, men det går även att skjuta upp på arvet tills den efterlevande sambon/ maken har avlidit. I detta fall var det möjligt, då det fanns ett testamente som gav den efterlevande sambon samma rätt till arv som för en efterlevande make.

Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2897)
2021-04-16 Vad utgör samboegendom och vad avses med "gemensam användning"?
2021-04-15 Delar vi 50/50 om jag och min sambo gör slut?
2021-04-14 Betalningsansvar för sambos skulder
2021-04-13 Orubbat bo för sambo

Alla besvarade frågor (91357)