Bodelning, avräkning av skuld.

2016-02-18 i Bodelning
FRÅGA
Två makar skall skilja sig.Vet att vardera maken svarar för sina egna skulder.Men hur är det om den ena maken har tagit lån för hemmets gäld, dvs för att bekosta mat ,kläder osv till hemmet och gemensamma barnen. Kan sådana skulder ändå anses som gemensamma.??MVH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När makar separerar eller vid bortfall av en make sker en bodelning. Regler kring hur bodelningen ska gå till hittar du i äktenskapsbalken, (ÄktB). Som huvudregel ingår all egendom i bodelningen, så kallat giftorättsgods, 10:1 ÄktB. Detta så länge egendom inte är undantagen som enskild egendom, 7:1 ÄktB. Vad som är enskild egendom uppräknas i 7:2 ÄktB.

Vid bodelningen ska också skulder ”delas lika” på så vis att de räknas av mot var makes egendom. De skulder som du beskriver i frågan, kommer räknas av mot din makes giftorättsgods, innan det som blir kvar, slås samman med det giftorättsgods som står skrivet på dig och därefter delas lika mellan er.

Ex. Make A har 300 kr. giftorättsgods (bil + båt), 100 kr. i skuld på bilen.

Make B har 500 i giftorättsgods (hus + bil), 200 kr skuld på huset.

Make A har då 200 kr. kvar efter att skulden är avräknad.
Make B har 300 kr. kvar efter att skulden är avräknad.

200+300= 500

500/2 = 250

Se ytterligare exempel i lagkommentaren i kap. 11 ÄktB, mer precist 11:3 ÄktB.

För skulder som make har på enskild egendom ska de i första hand avräknas mot den enskilda egendomen. Det måste tydligt framgå att skulden är kopplad till den enskilda egendomen. Går det inte att räkna av det mot den enskilda egendomen så kan även den skulden komma att räknas av mot det gemensamma giftorättsgodset.

I ditt fall kommer mer troligt lånet som du beskriver att räknas av mot giftorättsgodset.

Jag hoppas att jag har gjort svaret begripligt för dig. Har jag inte det så återkom, så hjälper vi dig ytterligare.
Du vet väl om att vi också har telefonrådgivning dit du kan ringa och få svar på dina frågor över telefon, 08-533 300 04 (Mån-ons 10-16).

Ha en bra dag!
Vänligen,

Anna Pieschl
Fick du svar på din fråga?