Bodelning av skogsbruksfastighet i samband med att samboförhållande upphör

2020-11-17 i Bodelning
FRÅGA
Går det genomföra bodelning av en skogsbruksfastighet , som man fått genom gåva i samband med att samboförhållande upphör?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder till till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag att utgå ifrån sambolagen.

Sambors egendom

Det är endast sambors gemensamma bostad och bohag som utgör samboegendom, under förutsättning att egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § sambolag, SamboL).

I definitionen bostad omfattas hyresrätt, bostadsrätt eller boende i villa. Lagen ska vidare tillämpas på permanentbostad (5 § SamboL). På samma sätt ska bohaget i permanentbostaden ingå i bodelningen. Med bohag menas möbler och annan egendom för det gemensamma hemmet (6 § SamboL). Dock ska egendom som den ena sambon fått i gåva med villkor om att det ska vara enskild egendom inte ingå i bodelningen. Å andra får man inte dra slutsatsen att egendom som man får i gåva utan föreskrift om enskild egendom alltid ska ingå i bodelningen. Man måste göra en bedömning i det enskilda fallet om gåvan kan anses vara förvärvad för gemensam användning.

Sammanfattningsvis aktualiseras inte denna omständighet i ditt fall eftersom gåvan som du har fått i form av en skogsbruksfastighet inte omfattas av definitionen bostad eller bohag.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över så är du varmt välkommen att återkomma.

Med vänlig hälsning,

Atefa Jafary
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2795)
2021-04-30 Ska avtalspension och pensionsförsäkring ska tas med vid en bodelning?
2021-04-30 Ska sparpengar ingå i en bodelning?
2021-04-30 Bodelning - får man ändra det man sagt?
2021-04-30 Kan jag behålla huset när min make dör?

Alla besvarade frågor (92193)