FrågaFAMILJERÄTTBodelning27/04/2021

Bodelning av sambos bostad

Efter seperation (vi var sambo) och bodde i villa.

Hus med lån. Huset är hans och han betalar lån på detta då som nu. (Jag står med på lån inte från början då huset var hans från början. Men senare stod jag med på lån också) När vi separerade fick jag i ingenting utöver möbler och saker som vi delade.

Och ändå användes delar av mina arv efter min far och släktingar även till att betala för vissa inköp och så. Efter seperation fick han lite förskott på arv men det gynnade inte mig.

Men frågan gäller huset, villan... Blir det inte så att han får betala något till mig eftersom han får behålla huset vi bodde i gemensamt? Eller står jag lottlös helt?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler för att besvara din fråga finns i sambolag (SamboL).

Den egendom som ska bli föremål för bodelning är endast bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning, 3 § SamboL. Vad en sambo har förvärvat före samlevnaden kan normalt inte anses ha förvärvats för gemensam användning. Endast om förvärvet har skett i nära anslutning till att samlevnaden har inletts kan det ibland anses att det skett för att egendomen skulle användas gemensamt. Det avgörande är om avsikten med förvärvet var att egendomen skulle användas gemensamt.

Egendom som den ena sambon fått i gåva eller genom testamente med föreskrift om att det ska vara enskild egendom ska inte heller bli föremål för bodelning, 4 § SamboL. Detsamma gäller egendom som sambo fått i arv men med föreskrift i testamente om att det ska vara enskild egendom eller egendom som trätt i stället för denna typ av egendom.

Det är inte obligatoriskt att göra bodelning efter upplösning av ett samboförhållande utan detta ska bara ske om någon av samborna begär det. En sådan begäran måste framställas inom ett år från det att samboförhållandet upphörde, 8 § SamboL.

Sammanfattningsvis ska bostad och bohag delas lika mellan samborna, förutom sådan egendom som undantas från detta som jag redogjort för ovan. Om bostaden förvärvats för gemensam användning har du rätt till hälften, annars har du endast rätt till hälften av bohaget (möblerna).

Återkom gärna om du har ytterligare frågor!

Vänliga hälsningar,

Anna RunåkerRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000