Bodelning av sambos bostad

2021-04-27 i Bodelning
FRÅGA
Efter seperation (vi var sambo) och bodde i villa. Hus med lån. Huset är hans och han betalar lån på detta då som nu. (Jag står med på lån inte från början då huset var hans från början. Men senare stod jag med på lån också) När vi separerade fick jag i ingenting utöver möbler och saker som vi delade. Och ändå användes delar av mina arv efter min far och släktingar även till att betala för vissa inköp och så. Efter seperation fick han lite förskott på arv men det gynnade inte mig. Men frågan gäller huset, villan... Blir det inte så att han får betala något till mig eftersom han får behålla huset vi bodde i gemensamt? Eller står jag lottlös helt?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler för att besvara din fråga finns i sambolag (SamboL).

Den egendom som ska bli föremål för bodelning är endast bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning, 3 § SamboL. Vad en sambo har förvärvat före samlevnaden kan normalt inte anses ha förvärvats för gemensam användning. Endast om förvärvet har skett i nära anslutning till att samlevnaden har inletts kan det ibland anses att det skett för att egendomen skulle användas gemensamt. Det avgörande är om avsikten med förvärvet var att egendomen skulle användas gemensamt.

Egendom som den ena sambon fått i gåva eller genom testamente med föreskrift om att det ska vara enskild egendom ska inte heller bli föremål för bodelning, 4 § SamboL. Detsamma gäller egendom som sambo fått i arv men med föreskrift i testamente om att det ska vara enskild egendom eller egendom som trätt i stället för denna typ av egendom.

Det är inte obligatoriskt att göra bodelning efter upplösning av ett samboförhållande utan detta ska bara ske om någon av samborna begär det. En sådan begäran måste framställas inom ett år från det att samboförhållandet upphörde, 8 § SamboL.

Sammanfattningsvis ska bostad och bohag delas lika mellan samborna, förutom sådan egendom som undantas från detta som jag redogjort för ovan. Om bostaden förvärvats för gemensam användning har du rätt till hälften, annars har du endast rätt till hälften av bohaget (möblerna).

Återkom gärna om du har ytterligare frågor!

Vänliga hälsningar,

Anna Runåker
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2898)
2021-10-18 Jämkning av bodelning vid kort äktenskap
2021-10-18 Undanta egendom från bodelning
2021-10-18 Försäljning av samägt hus under skiljsmässa
2021-10-17 I vilka situationer har en sambo övertaganderätt till den andra sambons bostad?

Alla besvarade frågor (96466)