FrågaFAMILJERÄTTBodelning31/08/2020

Bodelning av samboegendom

Jag köpte 50% av sambons fastighet för 20 år sedan vad händer när sambon eller jag dör? Vi har 2 särkullbarn vardera.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är sambolagen (2003:376) (SamboL) som reglerar frågor gällande samboförhållanden. När ett samboförhållande upphör så kommer en bodelning att ske, men endast om ena sambon begär det (SamboL 8 §). Detta skiljer sig mycket från bodelningen som sker vid en äktenskapsskillnad. I detta fall är det bara samboegendom som ska beaktas. Med samboegendom menas endast gemensamt hem och bohag (SamboL 3 §). Den ovan nämnda fastigheten är alltså samboegendom och det ska således vara med i en bodelning. I detta fall så har alltså både du och din sambo rätt till hälften av fastighetens värde. Det innebär att om ena dör så kommer alltså den andras avkomlingar, dvs. särkullbarnen att få rätt till sitt arv, vilket innebär en andel på 25% av fastigheten för varje barn. För att den efterlevande sambon ska få stanna kvar i fastigheten så kräver det att efterlevande sambon köper andra halvan för att säkerställa att särkullbarnen får sitt arv. Jag vill ännu slutligen påpeka att jag utgår från att det inte fanns skulder som är hänförliga till fastigheten eller ett testamente som hade förändrat på situationen.

Sammanfattning:
En samägd fastighet är s.k. samboegendom och det ska vara med i en bodelning när ett samboförhållande upphör. Den efterlevande sambon kommer dock inte att ha rätt att stanna i den gemensamma fastigheten om inte den efterlevande sambon köper resterande delen av fastigheten.

Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?