Bodelning av samboegendom

För tre år sedan så sålde pappa sitt dåvarande hus och (pappa) köpte ett nytt hus. Där flyttade då pappa och hans nuvarande sambo in. Han står på alla papper på huset och hon har inte bidragit med några pengar till huset. Hon har dock köpt saker till hemmet så som möbler och dylikt. Hon har ingen fast inkomst utan jobbar endast några strödagar. Hon har inte råd att betala sina räkningar. Dom har inga barn tillsammans men hon har två barn (16 år och 21 år) som bor hemma hos pappa och henne. Pappa har tre barn (23 år, 24 år och 26 år).

Pappa börjar bli trött på att stå för alla kostnader då hon inte vill jobba och ta något ansvar. Vad gäller om han skulle separera från henne, vad gäller då enligt sambolagen? Dom har inte skrivit på något samboavtal. Om huset är värderat till 1.000 000 kr och han har lån för hela det beloppet. Måste han lösa ut henne för halva beloppet vid en eventuell separation? Om det skulle hända pappa något så han inte kan ta ansvar för sitt eller om han skulle dö, vad gäller då?

Mvh

orolig dotter

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Nedan kommer jag att redogöra för vad som händer när två ett samboförhållande utan samboavtal upphör, om du vill läsa mer om det själv är det som du påpekat sambolagen som gäller.

Bodelning

Nedan så gör jag en punktlista som steg för steg redogör för en bodelnings händelseförlopp.

1.När ett samboförhållande upphör kan ena sambon begära bodelning inom tidsrymden av ett år från det att upphörandet inträffade (8 § 1-2 stycket sambolagen).En bodelning är en uppdelning av samboegendom, om du inte vet vad en samboegendom är så redogör jag för det nedan, se rubrik Samboegendom.

2. Vid en bodelning ska först samborna redovisa sin samboegendom (11 § sambolagen).

3. Sedan så ska sambornas andelar i samboegendomen beräknas (12 § sambolagen). I din pappas fall så kan han avräkna sig lånet, under den förutsättningen att det är ett huslån, vid beräkning av andelarna (13 § sambolagen).

4. När en avräkning av huslånet gjorts (och eventuellt andra skulder som är kopplade till samboegendomen) så ska återstående samboegendom slås samman och sedan delas lika på (14 § sambolagen). Det sker därmed en likadelning av samboegendomen.

Samboegendom

Är enbart bostad och bohag (hus, möbler etc.) som är köpt för att användas tillsammans (3 § sambolagen). I din pappas fall låter det därmed som att både huset, och de möbler som införskaffats är samboegendom.

Vid bortgång

Om din pappa skulle dö, så sker en bodelning endast till förmån för den efterlevande sambon (18 § sambolagen) och sedan så kommer din pappas arvingar att ärva. Din pappas barn är bröstarvingar, vilket betyder att de är först på tur att få ärva (2 kap 1 § ärvdabalken).

Svar

Om husets värde är 1.000 000 kronor och det finns ett huslån på samma belopp, så finns det ingenting att lösa ut, eftersom att lånet avräknas på värdet och värdet då är 0 kr. All samboegendom ska dock delas lika.

Jag hoppas att du känner att du har fått ett tydligt svar på dina frågor, om det är något mer du undrar över så är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen,

Ronja WestlinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning