FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal01/11/2014

Bodelning av samboegendom

Min sambo lämnade mig utan förvarning kort efter vi köpt vårt hus där vi äger hälften var. Han hade gått in med en större summa pengar och det finns ett skuldbrev men inget inget samboavtal.

Eftersom han flyttade från stan fick jag ta hand om det mesta. Jag drev igenom att vi skulle avvakta med försäljning tills efter sommaren och jag la ner mycket tid och arbete för att få till en optimal visning, vi gjorde en rejäl vinst.

I helgen läste jag i söndagens DN att den som gått in med den lägre insatsen kan dra av sin skuld i skuldbrevet innan fördelning sker. Hur ska jag tolka detta?

Jag har utgått ifrån att han ska få sina pengar och att vi därefter delar på vinsten men är det så att jag har laglig rätt till mer?

Lawline svarar

Hej!

Du har rätt att begära bodelning inom ett år från att ert samboförhållande upphört, 8 § sambolagen. I bodelningen ingår er samboegendom, Samboegendom är bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk, 3 § sambolagen. Då huset är köpt tillsammans för att ni ska bo där så är det samboegendom, så ska därför delas lika, 14 § sambolagen.

Det skuldebrev som finns upprättat mellan er är dock alltjämt gällande. Du har dock rätt att avräkna dig skuldebrevet i bodelningen, då det är en skuld som är knuten till huset som är samboegendom, 13 § sambolagen. Det innebär att skuldebrevet delvis "neutraliseras" i bodelningen.  Då du får För att förtydliga kommer här ett räkneexempel, där huset antas vara värt 1 miljon kronor och skuldebrevet vara på 200 000 kronor:

Följande beräkning ska göras:

Din egendom:
Halva huset
- Ev. lån
- Skuldebrevet
=Totalsumma

Sambons egendom:
Halva huset
- Ev. lån
=Totalsumma

Era totalsummor läggs samman och delas sedan lika, 13 § sambolagen. Det innebär att du kommer få mer i bodelningen, då du dels får halva värdet av era sammanlagda totalssummor, dels täckning för skuldbrevet. Skuldebrevet kvarstår dock, varför du fortfarande har en skuld till din fd sambo. Men genom att skuldebrevet ingår i bodelningen så kommer i praktiken din sambo inte bli kompenserad fullt ut. Exakt vilka konsekvenser det får i siffror kan jag inte besvara då jag inte vet era värde, men du kan själv räkna ut det genom att använda ovanstående beräkning.

Bodelningen ska således inte ske så att ni får era respektive insatser och sedan delar lika på vinsten, utan enligt ovanstående beräkning. Det kommer leda till att du får mer än om ni bara delat lika på vinsten.

Sambolagen hittar du https://lagen.nu/2003:376

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?