Bodelning av lägenhet enligt sambolagen (SamboL)

FRÅGA
Hej jeg har en fråga.September 2019 flyttede min fd sambo partner fra vores gensam lägenhet, og vores samboförhållandet ophørte.I juni 2020 (9 måneder senere) flyttede hun tilbage til lägenhet for at give forholdet en chance da vi også har en datter sammen som bor med mig. Men i september 2020 (3 måneder senere) er hun flyttet igen.Hvad siger sambolagen, kan hun begære bodeling af vores gensam lägenhet? Eller skulle hun have gjort det 1 år fra september 2019?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom frågan gäller sambor kommer sambolagen (SamboL) att tillämpas.

Vem anses som sambor

Sambor är två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll (1 § SamboL). Det föreligger en presumtion att två personer är sambor om de är folkbokförda på samma adress. Denna presumtion kan dock brytas om man bevisar att något annat gäller.

Samboegendom

Samboegendom utgörs av sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats genom gemensam användning och om inget annat har avtalats mellan samborna (3 § SamboL). Förvärv innan ett samboförhållande anses vanligtvis inte utgöra förvärv för gemensam användning. Avgörande är dock avsikten med den förvärvade egendomen.

Begäran om bodelning skall mycket riktigt framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde (8 § 2st SamboL).

Förutsatt att det är frågan om ett samboförhållande, är lägenheten i detta fall införskaffat innan ert nya samboförhållande ingicks. Eftersom inget i frågan tyder på att din nuvarande sambo har köpt in sig i lägenheten finns det därför inget som visar på att huset ska utgöra samboegendom i lagens mening. Det innebär att eftersom lägenheten som ni bodde i tillsammans inte införskaffades för gemensam användning i förhållande till ert nya samboskap så ska lägenheten inte ingå i en eventuell bodelning nu när ni separerat.

Samboavtal

Om du vill vara helt säker på att inte behöva lösa ut din sambo ur huset så rekommenderar jag att ni skriver ett samboavtal där ni avtalar om att huset inte ska ingå i bodelningen. Ett samboavtal får upprättas både innan och under samboförhållandet. Men avtalet måste vara skriftligt och undertecknas av bägge parter för att få lagfart (9 § SamboL). Ni kan skapa ett samboavtal genom Lawlines avtalstjänst här.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny.

Med vänliga hälsningar,

Sophie Amalie Böje
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2895)
2021-04-14 Betalningsansvar för sambos skulder
2021-04-13 Orubbat bo för sambo
2021-04-13 Sambon betalade mer för lägenheten - vad händer?
2021-04-11 Är ett samboavtal om bostaden gällande trots att vi har gemensamma barn?

Alla besvarade frågor (91196)