Bodelning av gemensamt bohag samt dold samäganderätt för sambor

FRÅGA
Jag beställde en soffa innan jag gick in i ett samboförhållande till det nya (sambo)boendet tillsammans med min dåvarande pojkvän. Jag betalade soffan. Är den min eller bådas?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Bodelning

Din fråga rör samboförhållanden som regleras i sambolagen (SamboL). SamboL gäller enligt 1 § två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. När ett samboförhållande upphör ska enligt 8 § en bodelning göras om någon av parterna begär det. Om samborna väljer att inte göra en bodelning tar de med sig det de själva äger ut ur samboförhållandet. I sådana fall får du ta med dig soffan eftersom det är du som har köpt den. Om samborna väljer att genomföra en bodelning är det samboegendom som ska ingå i den. Samboegendom definieras som sambors gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning enligt 3 §. Eftersom du har köpt soffan (som räknas som bohag) för att ni ska använda den gemensamt i er nya bostad utgör därmed soffan samboegendom och kommer att räknas med i bodelningen vid bestämmande av hur mycket samboegendom ni äger vardera. Om det är så att du äger mer samboegendom än din sambo kommer du att få utge så pass mycket egendom att ni får lika mycket kvar efter bodelningen. I sådana fall kan det vara aktuellt att ge bort soffan till din sambo. Det är dock möjligt för dig att utge soffans värde i pengar istället enligt 17 § SamboL.

Dold samäganderätt

Min utredning ovan baseras på att det är du som ses som soffans ägare eftersom du har betalat den. Så lyder huvudregeln för sambor. Högsta domstolen har dock under vissa förutsättningar valt att tolka in en tyst överenskommelse i omständigheterna i samband med ett köp. Genom denna tysta överenskommelse mellan sambor kan så kallad dold samäganderätt uppstå. De kriterier som måste vara uppfyllda för att dold samäganderätt ska uppstå är:

-En av samborna har köpt egendomen i sitt namn men för gemensamt bruk,

-Den andra sambon har möjliggjort/underlättat förvärvet genom ett ekonomiskt tillskott,

-Sambon som köpte egendomen har förstått att syftet med det ekonomiska tillskottet varit att det ska föreligga samäganderätt.

I ditt fall är, vad jag kan utläsa ur frågan, endast det första kriteriet uppfyllt. Därmed föreligger inte någon dold samäganderätt och du är därför ensam ägare till soffan.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2661)
2020-07-13 Vad gäller mellan mig och min sambo om vårt förhållande tar slut?
2020-07-13 Har min före detta sambo rätt till hälften av lägenhetens värde?
2020-07-11 Bodelning samt arvsrätt i samboförhållande
2020-07-10 Kan en ideell andel i fastighet utgöra samboegendom?

Alla besvarade frågor (81857)