Bodelning av fastighet vid skilsmässa

2015-05-02 i Bodelning
FRÅGA
HejMina föräldrar genomgår en för min mamma på alla sätt slitsam skilsmässa. Min pappa har missbrukat sin situation och frihet som ekonomiskt ansvarig i familjen och kan nu komma undan med stora hål och frågetecken utan att ha gjort något "olagligt". Mammas enda ekonomiska fördel är att kontantinsatsen till den gemensamma villan en gång betalades av mamma med pengar från arv efter bortgången förälder. Resterande del av kontantinsatsen betalade mina föräldrar tillsammans. Arvet bör väl ändå ses som enskild egendom och ska om jag förstår det rätt inte räknas in i kommande bodelning, eller? Hon har fått höra att hon ju i alla fall äger större delen av huset, men har inte fått något ordentlig bekräftelse på detta. Eftersom hennes del av insatsen till fastigheten var 50% + 25%, vill jag hävda att hon har rätt till 75% av intäkten när den säljs. Vad är det som gäller?Tack för hjälpen.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelser om makars egendom finns i kapitel 7 Äktenskapsbalk (1987:230) (ÄB). Ett arv utgör enskild egendom i den mån arvlåtaren i testamente uttryckt att arvet ska vara mottagarens enskilda, 7:2 p. 4 ÄB. Har sådan vilja inte uttryckts utgör arvet istället giftorättsgods och delas lika mellan makarna vid bodelning. En annan fördelning än hälftendelning sker om makarna skrivit äktenskapsförord, men enligt din beskrivning verkar så ej vara fallet.

Om arvlåtaren inte villkorat arvet och finns inget äktenskapsförord ska alltså vinsten vid försäljningen delas lika mellan makarna.

Vänligen,

Evelina Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll