Bodelning av fastighet enligt sambolagen

FRÅGA
Köpte mitt hus 2005 dit jag flyttar med mina 2 barn som jag har ensam vårdnad om. Barnets far står på fel sida om lagen varför jag helst inte vill ha med honom att göra. Men jag är snäll och låter honom komma och bo hos mig ibland. Vi har ingen gemensam ekonomi och han lever sitt eget liv. På en 20 års period har han kanske deklarerat ett par gånger då han annars arbetar "svart". Han har stora skulder hos kronofogden. 5 år efter jag köpt mitt hus lovar och bedyrar han att han är laglig igen och flyttar/skriver sig hos mig. Vi separerar igen efter några år och nu hävdar han sambolagen att han äger 50% av mitt hus. Kan det verkligen vara rätt?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Samboförhållande regleras i sambolag (2003:376)

När ett samboförhållande upphör ska på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning. Med samboegendom menas gemensam bostad och gemensamt bohag som köpts in för gemensamt bruk.

Att bostaden ska vara köpt för gemensamt bruk betyder att bostad som köpts in lång tid innan förhållandet, inte räknas som samboegendom. Vad en sambo har förvärvat före samlevnaden kan normalt inte anses ha förvärvats för gemensam användning. 3 §

I ditt fall flyttade din sambo in i ditt hus fem år efter det att du köpt det.

Din sambo kommer därmed inte att få del i din fastighet vid en bodelning.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?