Bodelning av fastighet där ena sambon avlider

FRÅGA
Om båda står för lånen,den ena avlider fastigheten säljs, lånen löses, delas då överblivna summa upp? Vi är sambos.
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline!

Om någon av samborna avlider upphör samboförhållandet och allt som utgör samboegendom ska delas upp mellan parterna. Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning, 3 § Sambolagen.

I och med att ni båda står på lånet av fastigheten utgår jag ifrån att ni har förvärvat fastigheten tillsammans för gemensam användning.

Dold samäganderätt
Till samboegendom räknas dock inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål, 7 § Sambolagen, så om fastigheten är ett landställe eller dylikt kommer denna inte att utgöra samboegendom. Om ni dock har förvärvat fastigheten under förutsättningen att den ska samägas och båda har bidragit ekonomiskt spelar det egentligen ingen roll om ni båda eller om bara en av står som ägare i och med den juridiska termen ”dold samäganderätt”, vilken innebär att ni i detta fall anses samäga fritidshuset och ska vid en bodelning dela på det emellan er.

Bodelning
Om ett samboförhållande upphör genom att en av samborna avlider måste en begäran om bodelning framställas senast vid bouppteckningen, 8 § 2 st. Sambolagen.

Enligt 16 § 2 st. Sambolagen ska den sambo som bäst behöver bostaden få denna egendom på sin lott vid bodelningen. Ett krav för detta är dock att detta med hänsyn till omständigheterna kan anses som skäligt. Om en sambo övertar bostaden utan att tillgodose den andra sambon med egendom ur samboegendomen ska den övertagande sambon erlägga motsvarande summa i pengar, 17 § 2 st. Sambolagen. Om den ena sambon har avlidit gäller rätten att överta bostaden endast för den efterlevande sambon, 18 § Sambolagen.

Sammanfattning
Om den ena av samborna avlider och fastigheten säljs kommer denna del att, tillsammans med övrig samboegendom, att delas upp mellan efterlevande sambon och den avlidnes dödsbo 50/50. Om fastigheten inte säljs har efterlevande sambo rätt att få denna på sin del i bodelningen och måste då antingen lämna motsvarande del av samboegendomen eller i pengar. Vid denna variant måste lånet på fastigheten helt skrivas över på övertagande sambon hos banken.

I övrigt så råder jag dig att kolla igenom sambolagens bestämmelser för att få en bättre överblick av vad som gäller vid samborelationer.


Hoppas du fick svar på din fråga
Vänligen,

Douglas Nordström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2968)
2021-08-03 Sambo har inte betalat för möbler, har man ändå rätt till hälften?
2021-07-31 Bil utgör inte samboegendom - ej föremål för bodelning
2021-07-31 Bodelning av samboegendom
2021-07-31 Utgör ett nybygge på en tomt samboegendom?

Alla besvarade frågor (94603)