Bodelning av bostad samboförhållande

Jag köpte en lägenhet för närmare en miljon för c:a 2:5 år sedan. Jag betalade kontantinsatsen på lånet själv för 150 000:- och tog lånet själv på resterande. Jag och min partner flyttade sedan in samtidigt i lägenheten. Båda från var sin hyresrätt.

Sedan inflyttning har jag betalat alla bostadsavgifter och amorteringar på lån som gäller bostaden.

Jag står som ensam förvärvare på överlåtelse avtalet för bostadsrätten.

Vad gäller nu vid separation med avseende på bostaden

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om samboförhållanden återfinns i sambolagen, se här.

I ett samboförhållande kan bostad och bohag bli samboegendom. Att egendomen blir samboegendom innebär att egendomen kan bli föremål för bodelning. Huruvida bostad och bohag ska anses vara samboegendom avgörs genom att utröna om egendomen har förvärvats för gemensam användning, se 3 § sambolagen. Syftet med förvärvet avgör alltså om egendomen blir samboegendom. Om tanken var att ni skulle flytta in ihop i den lägenhet som du köpt, blir bostaden alltså samboegendom.

Det spelar (dessvärre kan man tycka) ingen roll att det är du ensam som har köpt egendomen med egna medel. Den blir ändock samboegendom om syftet med förvärvet var att den skulle användas gemensamt. Har ett samboavtal upprättats kan detta dock föreskriva annat, se 9 § sambolagen.

Detta innebär att om din sambo begär bodelning, något som kan göras senast inom ett år efter samboförhållandets upphörande (8 § 2 st sambolagen), kommer vinsten för bostaden att delas mellan er. Bodelningen kommer även avse bohag, dvs. inredning, TV, köksredskap etc. som är samboegendom.

Det är däremot möjligt för dig att undslippa en delning om du säljer bostaden innan din sambo hinner framställa en begäran om bodelning. Bodelningen innebär inte en rätt till en delning av köpeskillingen vid en försäljning.

Din sambo kan vidare begära att få behålla bostaden med hänvisning till bäst behov. Om du vill ha mer info om hur det fungerar kring det kan hänvisas till mitt svar i följande fråga: http://lawline.se/answers/bast-behov-av-gemensam-bostad. Självklart måste din sambo lösa ut dig i sådant fall.

Jag förstår att man kan tycka att det låter oskäligt att en delning kan begäras av värdet i bostaden som ena sambon själv har förvärvat med egna medel. Regelverket ser däremot dessvärre ut så. Om man söker undvika att det kan hända rekommenderar jag att skriva ett samboavtal.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas TärnrothRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning