Bodelning av bostad

2016-03-16 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Bakgrund:Äktenskapsskillnad ska göras och den ena parten ska köpa ut den andra från bostaden som ägs med 1/2 del av vardera part samt även uppdelning av pengar och lösöre.Fråga:Vid en bodelning ska man ju göra en uppställning av tillgångar och skulder för att få fram gifterättsgodset.I den uppställningen ska man då även ta med fastigheten och splitta allt genom 2 (reavinstskatten, värdet, lånen, mäklaravg. etc.)?Eller gör man fastighetsberäkningen separat för att räkna ut utköpspriset mer exakt och sedan i en helt annan uppställning räknar man ut det övriga?Eller gör man som man vill?
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som huvudregel ska egendom värderas enligt sitt marknadsvärde vid bodelning. Avdrag ska dock göras med latent skatteskuld, beräknad försäljningskostnad och eventuell uppskovsskatt, för att bättre spegla vad fastigheten är värd för den av er som väljer att behålla bostaden.

Den latenta skatten dras av även om någon försäljning av fastigheten inte kan förutses. Om ni vet att fastigheten snart kommer säljas görs en skälighetsbedömning då man räknar ut ungefär hur mycket skatt personen som säljer fastigheten kommer få betala. Annars räknar man ut hur mycket man idag skulle få skatta om fastigheten såldes (alltså även om det inte finns några planer på att sälja fastigheten). Hur stor den latenta skatten blir kan skilja sig beroende på vem som övertar fastigheten, då hänsyn görs till eventuella skatteavdrag och liknande.

Den latenta skatten är 22 % av kapitalvinsten, vilken räknas ut enligt följande (se 44 kap 13-14§§ Inkomstskattelagen):
Försäljningspris (XX Kronor)
- Försäljningskostnader (så som mäklaravgifter)
- Inköpspris
- Förbättringskostnader, dvs. ev. renoveringskostnader.

Fastighetens värde räknas sedan ut enligt följande:
Marknadsvärde
- Latent skatt (se ovan beräkning)
- Uppskovsskatt
- Försäljningskostnader

När fastighetens värde har räknats ut görs en skuldavräkning (dra av lånen som ni har på fastigheten), 11 kap 2 § Äktenskapsbalken.

Tilläggas kan att om du och din make är överens så kan ni själva välja vilket värde som ska åsättas fastigheten, då det råder avtalsfrihet mellan er när ni avtalar om er bodelning. Avtalsfriheten är dock inskränkt om någon av er har mer skulder än tillgångar, då ni inte till skada för den skuldsatte makens borgenärer får åsätta fastigheten ett felaktigt värde, se 13 kap 1§ Äktenskapsbalken.

Precis som du nämnt delar delar ni därefter fastighetens värde efter skuldavräkningen på två, för att få ut era andelar.

Äktenskapsbalken hittar du här

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,

Mvh,

Johan Håkansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2795)
2021-04-30 Ska avtalspension och pensionsförsäkring ska tas med vid en bodelning?
2021-04-30 Ska sparpengar ingå i en bodelning?
2021-04-30 Bodelning - får man ändra det man sagt?
2021-04-30 Kan jag behålla huset när min make dör?

Alla besvarade frågor (92030)