Bodelning?

2021-12-01 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Vi ska sälja vårt fritidshus. Jag äger 90% han 10%. Jag köpte huset 2007 och tog då ett lån på 550 tusen kr, vilket vi amorterat på. Min man byggde ut huset för ca 400 tusen för egna pengar. Jag hade ett skuldebrev som aldrig skrevs på, och han betalade aldrig sina 100 tusen för sina procent. Han önskade sig ett garage, jag ville inte ha! Så det är hans egendom! Nu undrar jag vid försäljningen, ska lånen lösas innan man gör en bodelning, eller. Fastigheten är värd 2 miljoner. Hur löser vi det här med garage o boskillnad. Bihar olika lösningar o kommer inte riktigt överens! Bl a ska han betala sina 10% av utbyggnaden, de kostnader han haft? Eller ska jag betala allt?Det är lite bråttom med det här ärendet då vi reser till Spanien den 6 dec. Kontraktet ska via fullmakt av mäklaren skrivas den 21 dec.Hoppas på snabbt svar , jag betalar gärna en liten slant om det behövs! Bara jag får ett snabbt svarMed vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till!


Tillämplig lag

Jag tolkar din fråga som att du och din man ska förrätta en bodelning, antingen till följd av äktenskapsskillnad eller under äktenskapets gång. Därav blir äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig. Därtill kommer vissa fastighetsrättsliga frågor beröras, vilket gör jordabalken (JB) tillämplig. Är någon förutsättning feltolkad får du gärna höra av dig till mig så ska jag förklara vad som gäller istället.

Vad tillhör fastigheten?

Till en fastighet hör byggnader (2 kap. 1 § JB). Även om endast en av fastighetsägarna har tillfört ett tillbehör (tex som i ert fall ett garage) till en fastighet så är huvudregeln att det är tillfört för samtliga ägares räkning och därmed blir ett fastighetstillbehör. Trots att du anger att det inte var i ditt intresse som garaget byggdes så gör jag ändå bedömningen att det betraktas som ett fastighetstillbehör, eftersom ett garage är något som "vem som helst" (objektivt sett) kan tänkas ha nytta av (jfr resonemanget i NJA 2014 s. 35). Detta medför att samtliga byggnader som står på er mark tillhör fastigheten – oavsett vem som har bekostat vad – och därför betraktas som en enhet.

Bodelning?
Eftersom du inte anger att det finns något äktenskapsförord utgår jag ifrån att ett sådant inte finns. Detta innebär att allt ert giftorättsgods ska ingå i bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det första man gör är att beräkna vardera makes andel i boet (11 kap. 1 § ÄktB). Därefter avräknas alla skulder och till sist läggs det kvarstående ihop och delas lika (11 kap. 2 och 3 § ÄktB). I praktiken innebär detta för er att hela fastighetens värde ska medräknas, skulderna avräknas och det som återstår fördelas på två.

Även om muntliga löften om att betala tillbaka en skuld är giltiga kan de vara svåra att bevisa. Detsamma gäller för skuldebrev som inte har blivit undertecknade. Om det hade varit undertecknat så hade dock även skuldebrevet ingått i bodelningen och avräknats från din mans giftorättsgods (11 kap. 2 § ÄktB). Med andra ord saknar således skuldebrev mellan makar egentlig verkan om det inte därtill finns ett äktenskapsförord som föreskriver att det inte ska ingå vid en eventuell bodelning.

Sammanfattning

Garaget tillhör fastigheten. Eftersom inget äktenskapsförord finns (utifrån min tolkning) så ska hela fastigheten (det vill säga marken med alla byggnader) medräknas i bodelningen. Där läggs allt giftorättsgods ihop, däribland fastigheten, skulder avräknas och till sist ska det återstående delas på två.

Om du har några frågor om mitt svar får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?