Bodelnigsreglernas betydelse för äganderättsförhållandet mellan sambor

FRÅGA
Min son och hans sambo köper en lägenhet där sonen går in med 2/3 och hans sambo med 1/3 av köpeskillingen. Vid renovering av t.ex. badrum skall de då dela kostnaderna lika eller skall det även här fördelas efter ingångsfördelningen. Jag förutsätter att vid försäljning av lägenheten kommer fördelningen att bli som vid köpet. Det finns ett skrivet avtal om fördelningen och står även så i köpekontraktet.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag förstår din fråga behandlar den äganderättsförhållanden mellan sambor. Tillämplig lag blir därför i viss mån sambolagen (här) som jag kommer att förkorta som SamboL.

Det finns ingen specifik bestämmelse i lagen som reglerar hur äganderätten till sambornas gemensamma egendom ska fördelas. Ifall ett sambopar köper en lägenhet med den fördelning av insatsen som du beskrivit så speglar det generellt hur stor del av lägenheten vardera sambo äger. Detta är dock inget specifikt för sambor utan desamma gäller ifall en förälder köper en lägenhet tillsammans med sitt barn. Själva samägandet av egendom fungerar alltså likadant oavsett vad delägarna har för relation till varandra.

Det finns här med ingen lagregel som säger hur din son och hans sambo ska fördela renoveringskostnaden för badrummet utan det blir upp till dem att göra upp det efter vad de föredrar. Alltså, bara för att de betalat olika mycket för själva lägenheten betyder inte det att de enligt lag måste betala samma andel av eventuella renoveringskostnader. Däremot är det kanske rimligt att den ena kan tänkas vilja att ett utlägg för renovering ska få betydelse för äganderättsförhållandet av själva lägenheten om denna stått för en större del av kostnaden och ifall renoveringen i sin tur påverkar lägenhetens värde. Eftersom inte lagen ger någon vägledning för dessa förhållande är det upp till var och en att reglera sådant genom avtal.

Ifall din son och han sambo i framtiden väljer att separera aktualiseras bodelningsfrågan och dess betydelse för äganderättsförhållandet. Generellt kan det sägas att mellan sambor ska en bodelning ske ifall någon av samborna begär det inom ett år från separationen, 8 § SamboL. Den egendom som ska delas är sådan egendom som utgör samboegendom. Som samboegendom räknas det gemensamma hemmet och bohag (möbler) som införskaffats för gemensam användning, 3 § SamboL. Lägenheten kommer alltså att räknas som samboegendom och ska tas med i en bodelning. Huvudregeln vid en bodelning är att samboegendomens totala värde efter att vardera sambo gjort avdrag för sådana skulder som härrör från samboegendomen ska delas lika mellan samborna, 14 § SamboL. Man kan därför säga att respektive sambo har möjlighet att göra anspråk på ett hälftenvärde av all samboegendom enligt bodelningsreglerna och att denna rätt gäller oavsett hur det egentliga äganderättsförhållandet till egendomen ser ut. Med andra ord innebär detta att din sons sambo har rätt att från en bodelning få ut hälften av lägenhetens värde trots att hon endast betalade 1/3 av köpeskillingen.

Genom ett samboavtal kan man göra undantag från bodelningsreglerna. I ett samboavtal kan samborna avtala om att viss egendom, i detta fall lägenheten, inte ska ingå i en bodelning utan ska fördelas på annat sätt, 9 § 1 st. SamboL. Du skriver att det finns ett avtal om fördelningen och att den även framgår på köpekontraktet. Det är däremot viktigt att vara medveten om att ett avtal endast får betydelse vid en bodelning ifall det uttryckligen framgår att fördelningen ska kunna göras gällande just vid en eventuell bodelning. Ifall avtalet endast reglerar hur äganderättsförhållandet till lägenheten ser ut som sådant men inte säger något om vad som händer vid en bodelning så är det alltså inte säkert att avtalet kan göras gällande i den situationen. Ett samboavtal ska vara skriftligt och undertecknat av båda samborna för att vara giltigt, 9 § 2 st. SamboL. Det kan vara ett tips att kontakta en jurist för att skriva ett samboavtal så ni kan vara säkra på att allt blir rätt!

Jag hoppas du känner att du fått svar på dina funderingar och att ni löser det hela!

Bästa hälsningar,

Jenny Vilander
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2967)
2021-07-31 Bil utgör inte samboegendom - ej föremål för bodelning
2021-07-31 Bodelning av samboegendom
2021-07-31 Utgör ett nybygge på en tomt samboegendom?
2021-07-31 Vad ska ingå i ett samboavtal?

Alla besvarade frågor (94568)