Bodelas det alltid när samboskap upphör?

FRÅGA
Hej, jag undrar vad lagen säger i samband med att ett samboförhållande slutar i separation. Gäller det här att man ska ha hälften var även om den ena av dem i princip har betalt allting i form av bohag och dessutom ensam står för hyreskontraktet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då din fråga handlar om vad som händer med egendom när ett samboförhållande slutar blir sambolagen (SambL) tillämplig.

Bodelning?

Enligt 2 § 2 p. SambL upphör ett samboförhållande att gälla när samborna flyttar isär. Enligt 8 § SambL ska en bodelning göras när ett samboförhållande upphör att gälla enbart om någon av samborna påkallar det. Alltså någon av er måste aktivt säga att de vill genomföra en bodelning. Enligt 8 § 2 st. SambL måste en begäran om att bodelning ska göras framställas inom ett år från det att samboförhållandet upphörde.

Om begäran om bodelning görs

Om bodelning enligt 8 § SambL skulle framställas av någon av er innebär det enligt 11 § SambL att era andelar i samboegendom ska beräknas, sedan ska skulder i varderas samboegendom täckas enligt 13 § SambL och efter det ska varderas samboegendom läggas ihop och delas lika mellan er enligt 14 § SambL.

Samboegendom

Vid bodelning mellan sambor är utgångspunkten att det som ska delas lika enbart är samboegendom. Vad som är samboegendom framgår främst i 3 § SambL och där det framgår att samboegendom är sambors gemensamma bohag och bostad om det har förvärvats för gemensam användning.

Lägenheten kan anses vara samboegendom enligt 5 § 3 p. SambL då någon av samborna innehar hyresrätten och den innehas huvudsakligen som gemensam bostad. Dock är det viktigt att i detta fallet tänka på om lägenheten är förvärvad för gemensam användning. Om hyresrätten förvärvades innan förhållandet (inte samboförhållandet) startade så räknas den i regel inte som samboegendom.

Vad gäller bohag framgår av 6 § SambL att det är möbler, hushållsmaskiner och andra föremål som är avsedda för det gemensamma hemmet. Så alla inredning som ni köpt till lägenheten ska alltså delas lika vid en bodelning om det köptes efter att förhållandet startade.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Oliver Friberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2926)
2021-06-20 Vilka räknas som sambos rent juridiskt?
2021-06-14 Häva samboavtal
2021-06-14 När ska en bostad räknas som samboegendom?
2021-06-14 Kan sambo kräva del av arv?

Alla besvarade frågor (93218)