Bo i Frankrike och ärva från Sverige, hur undvika den franska arvsskatten?

Grundfråga: Går det att undvika fransk arvs- och gåvoskatt? Jag bor i Sverige. Min dotter driver en mindre restaurang i Frankrike och bor med sina 2 barn i köpt lägenhet. I mitt testamente står att svensk lag ska gälla. Går det att undvika fransk arvs- (och gåvo-) skatt? Hon skrev sig i F för ca 2 år sedan. En "expert" säger det går bra med bouppteckning i Sverige men arvet får inte överföras till F. Då blir det skatt! Om hon blir obegränsat skattskyldig i Sverige (dvs svensk medborgare, tidigare bott ca 30 år i Sverige, skaffar hus/lgh i Sverige), skulle det gå? Kan hon öppna konto i 3dje land, t ex Spanien efter ett år och t ex köpa lgh där? Om hon ärver hus och aktier/fonder, kan de behållas i svensk bank. Om det blir skatt vore det då bättre att hennes bror i Sverige ärver max och hon min som de sedan kan reglera? Något jag nu kan göra klart?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Jag vill börja med att säga att det inte är möjligt för mig att besvara din fråga utifrån fransk rätt, men det finns två glädjande saker. Det första är att mycket av din fråga behandlas i svensk rätt, och det andra att den europeiska skatterätten är väldigt snarlik när det kommer till den internationella beskattningen.


Vad händer om din dotter blir obegränsat skattskyldig i Sverige?

Du säger att ni funderar på att göra så att din dotter uppnår statusen som obegränsat skattskyldig i Sverige. Folk som är bosatta i Sverige, stadigvarande bor i Sverige, eller tidigare har bott i Sverige och har en väsentlig anknytning till Sverige är så kallat obegränsad skattskyldiga, se 3 kap. 3 § inkomstskattelag (hädanefter IL). Detta betyder enligt 3 kap. 8 § IL att man är skattskyldig i Sverige för alla inkomster, såväl svenska som de från utlandet.


I 3 kap. 7 § IL listas en del saker som talar för att man har en väsentlig anknytning till Sverige, och då är obegränsat skattskyldig i Sverige för sina inkomster. Bland annat listas om man har en fastighet, bedriver näringsverksamhet i Sverige, är svensk medborgare, tidigare har bott här osv. De första 5 åren efter att man flyttar ifrån Sverige har man bevisbördan för att man inte ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige. Eftersom din dotter flyttade till Frankrike för två år sedan ligger bevisbördan för att hon inte ska vara obegränsat skattskyldig på henne. Hur det är med den saken i dagsläget vet jag inte men det verkar på din fråga som att hon inte är det. Hon är då istället begränsat skattskyldig i Sverige vilket innebär att hon är skattskyldig i Sverige för sina inkomster från Sverige, se 3 kap. 17 § IL och 3 kap. 18 § IL


I teorin är det möjligt att göra så att din dotter blir obegränsat skattskyldig i Sverige, men detta skulle nog inte få den effekt som ni önskar eftersom en person kan vara obegränsat skattskyldig i flera länder. Problemet med att man är skatteskyldig i flera länder löser man med dubbelbeskattningsavtal som har upprättats mellan en rad olika länder, där skatt i de olika länderna dras av och kvittas mot skatt i det andra landet. Förfarandet kan vara lite komplicerat och beroende på skatteavtalet med det aktuella landet kan en person behöva ”ligga ute” med pengarna ett tag för att sedan få tillbaka skatt från antingen det ena eller det andra landet.


Din dotters skattskyldighet i Frankrike

Jag kan som sagt inte uttala mig om hur fransk lagstiftning ser ut när det kommer till att avgöra om man är skattskyldig i landet eller inte. Däremot driver din dotter en näringsverksamhet i landet, hon äger ett boende och hon har sina barn där. Jag skulle säga att det är mer eller mindre uteslutet att hon inte skulle vara obegränsat skattskyldig i Frankrike. Detta innebär som tidigare nämnt inte att obegränsad skattskyldighet i Sverige är uteslutet, eller att den obegränsade skattskyldigheten i Sverige skulle vara alternativ till hennes franska skattskyldighet.


Slutsatser

Att svensk lag ska tillämpas på ditt arv innebär att de svenska reglerna för testamentestolkning och så vidare ska tillämpas på arvet. Det innebär att de svenska reglerna i ärvdabalken blir aktuella. Däremot är det enligt min uppfattning svårt att komma runt de franska reglerna om arvsskatt eftersom själva överföringen av tillgångarna är det som kommer att utlösa skattskyldigheten för din dotter, och detta gäller även om egendomen ligger hos en svensk bank. När din dotter blir ägare av egendomen blir arvsskatten aktuell. Din dotters boende och verkande i Frankrike gör att hon kommer att beskattas för inkomster i Frankrike, och då även arvet. Vad gäller dubbelbeskattningsavtalet med Frankrike finns det till för att undvika att samma transaktion beskattas två gånger. Eftersom arvsskatten inte finns kvar i Sverige finns det därför inget i den transaktionen som kommer aktualisera dubbelbeskattningsavtalet.


Sammanfattningsvis är det tråkiga svaret på din fråga att det inte finns så mycket att göra så länge din dotter bor och verkar i Frankrike. Att bryta skattskyldigheten är något som är tämligen svårt att göra, och att hon skulle kunna flytta till Sverige eller ett annat tredje land snabbt när arvsfrågan blir aktuell för att undvika beskattningen i Frankrike blir nog väldigt svårt att lyckas med. Hon har nämligen allt för starka band till Frankrike.


Det som eventuellt kan göras är att din son ärver mer än din dotter och att man senare ser till att egendomen kommer din dotter till handa. Det är dock så att den transaktionen som sker då oavsett kan komma att beskattas i Frankrike eftersom det mig veterligen finns en gåvoskatt i Frankrike. Detta innebär att om man låter arvet gå via din son till din dotter så utgår skatt för gåvotransaktionen. Om ni vill göra någon form av upplägg där din dotter köper sin del av arvet från din son för en symbolisk summa eller liknande är min rekommendation att hon kontaktar en fransk jurist som kan hjälpa henne. Jag kan nämligen inte uttala mig om ett sådant upplägg är möjligt enligt den franska rätten.


Om du har några frågor kring mitt svar är du varmt välkommen att kontakta mig på: Daniel.Hogman@lawline.se

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Daniel HögmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Internationell skatterätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000