Blockera internetåtkomst, egenmäktigt förfarande?

FRÅGA
Skulle det vara olagligt om en privatperson blockerar någon annans åtkomst till internet vare sig delvist eller fullständigt? Offret i fråga betalar till en hyresvärd för tillgång till internet och det är varken hyresvärden eller internetleverantören som blockerat tillgången.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det kan vara egenmäktigt förfarande. Straffbestämmelsen återfinns i 8 kap. 8 § brottsbalken och stadgar att egenmäktigt förfarande utgörs av bl.a. det fall att "någon utan tillgrepp, genom att fästa eller bryta lås eller på annat sätt, olovligen rubbar någon annans besittning och därigenom vållar skada eller olägenhet". Att få sin internetåtkomst blockerad är tveklöst en skada eller olägenhet. Jag förutsätter också att det sker uppsåtligen. Det återstår därför egentligen bara att undersöka besittningsbegreppet.

Besittning betyder, mycket grovt förenklat, att man har kontroll över ett föremål. Tar du till exempel en penna ur min hand har du rubbat min besittning till den. Frågan är om du kan anses ha besittning till din internetuppkoppling. Tillgreppsbrotten (dvs. de som stadgas i 8 kap.) är utformade med fysiska föremål i åtanke. Utgångspunkten är att man inte kan besitta det icke-fysiska. Jag kan alltså inte genom förolämpningar rubba din besittning till ditt goda humör, för att nämna ett bisarrt exempel.

Däremot kan man enligt bl.a. fallet NJA 2011 s. 524 ha besittning till pengar på ett konto, trots att det bara är fråga ettor och nollor. Det ska i vart fall jämställas med att ha besittning till kontanter. Det spelar ingen roll om pengarna anses representera faktiska kontanter (något som i sig ju inte ens är sant i egentlig mening). Av den anledningen anser jag att även internetåtkomst kan besittas. Låt vara att jag formulerat mig otydligt ifråga om vad i själva uppkopplingen man ska anses besitta. Det kan vara en IP-adress eller några andra rader kod som en fackman – till skillnad från mig – vet namnet på. Hur som helst är jag öppen för att det kan vara egenmäktigt förfarande att blockera någons internetåtkomst. Jag kan dock inte veta säkert. Detta är ny mark för rättstillämpningen.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga, och lycka till!

Jesper Eng
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (509)
2019-06-24 Hur mycket böter kommer jag få för ringa stöld?
2019-06-24 Jag tog en handväska som stog bortglömd för att återlämna och det blev en polisanmälan. Vilket straff kan jag få?
2019-06-18 Ringa stöld av misstag
2019-05-31 Olagligt att ta någons nyckel?

Alla besvarade frågor (70287)