Blir vårdnaden om ett barn gemensam om föräldrarna gifter sig efter barnets födelse?

2019-08-27 i Barnrätt
FRÅGA
Hej,Jag har ett barn tillsammans med min sambo och jag har ensam vårdnad om barnet. Om jag och min sambo gifter oss, får han automatiskt vårdnad då, dvs ändras det till gemensam vårdnad genom giftemålet precis som det skulle varit om vi gift oss innan barnet födds?Med vänlig hälsning Karolina
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bakgrund

Din fråga aktualiserar reglerna i föräldrabalken (FB). Är vid barnets födelse mamman gift med en man, ska denne som huvudregel anses som barnets far (1 kap 1 § FB). Barnet står från födelsen under vårdnad av båda föräldrarna, om dessa är gifta med varandra, och i annat fall av mamman ensam. Ingår föräldrarna senare äktenskap med varandra, står barnet från den tidpunkten under vårdnad av dem båda, om inte en domstol dessförinnan har gett vårdnaden åt en eller två särskild förordnade vårdnadshavare (6 kap 3 § första stycket FB).

I ditt fall

Om du och din sambo gifter er kommer ert gemensamma barn från den tidpunkten stå under vårdnad av er båda. Detta innebär att ni efter giftermålet kommer ha gemensam vårdnad om barnet. Det sagda gäller under förutsättning att inte något annat har förordnats av en domstol. Jag utgår från att inget annat förordnats då det inte framgår något sådant i din beskrivning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1331)
2019-11-20 När blir barnets vilja avgörande för barnets boende, umgänge och vårdnad?
2019-11-17 Vad gäller angående umgängesrätt mellan mig och barnen?
2019-11-17 Vem av föräldrarna ska betala resekostnaderna för umgänge?
2019-11-15 Vad ska man göra när den andra föräldern inte följer ett umgängesavtal?

Alla besvarade frågor (74706)