Blir testamente ogiltigt om testamentstagares personnummer saknas?

2019-02-15 i Testamente
FRÅGA
min fråga lyder:ett dokument som avser testamente avseende enskild egendom där en mor testamenterarsin fastighet till sina två döttrar som enskild egendom,allt är korrekt förutom att döttrarnasperson nummer inte är med på dokumentet.är det giltigt utan arvtagarnas person nummer ?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag först att gå igenom vilka formkrav som finns på ett testamente för att det ska vara giltigt. Sedan kommer jag besvara din fråga under rubriken: "skulle testamentet vara giltigt i fallet du beskriver?".

Eftersom din fråga handlar om ett testamentes giltighet blir ärvdabalken (ÄB) tillämplig.

Vilka formkrav finns på ett testamente?

De saker som måste finnas med i ett testamente för att det ska vara giltigt hittas i ÄB 10 kap. 1 §. Dessa är följande:

1) Testamentet ska upprättas skriftligen,

2) Testamentet ska undertecknas av två vittnen som båda informerats om att det är ett testamente som de undertecknar.

Skulle testamentet vara giltigt i fallet du beskriver?

Förutsatt att de ovan nämnda kriterierna är uppfyllda så är utgångspunkten att testamentet är giltigt. Om det uppstår oklarheter kring ett testamente ska det tolkas utifrån vad testatorns (den som skrev testamentet) vilja kan antagas ha varit. Ifall döttrarnas personnummer inte skulle finnas med skulle detta alltså inte göra testamentet ogiltigt. Förutsatt att modern skrivit att hennes döttrar ska ärva henne, alternativt att hon skrivit att X och Y (namnen på hennes döttrar) ska ärva henne, tyder allt på att det kommer stå klart att moderns vilja var att hennes döttrar skulle ärva henne. Det viktiga är alltså att det på något sätt framgår att det är hennes döttrar som ska ärva henne. Med det sagt är det alltid bra att vara så tydlig som möjligt i ett testamente så om möjligheten finns skulle jag rekommendera att skriva med personnummer, men det viktigaste är alltså att testatorns vilja framgår tydligt i testamentet.

I det scenariot du beskriver skulle alltså testamentet vara giltigt, förutsatt att formkraven (se ovan) är uppfyllda, modern äger fastigheten, hon inte var påverkad av någon psykiskt störning när hon skrev testamentet och att hon inte på något sätt tvingades att skriva testamentet.

Att döttrarnas personnummer saknas gör alltså inte testamentet ogiltigt och så länge det framgår av testamentet på något sätt att det är hennes döttrar som hon testamenterar bort fastigheten till kommer det inte bli några problem.

Hoppas du fått svar på din fråga! Ifall det uppstår övriga frågor är du välkommen att höra av dig igen!

Vänliga hälsningar

Axel Bellander
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2224)
2019-08-21 Inbördes testamente efter giftermål
2019-08-21 Makars och särkullbarns arvsrätt, behövs testamente?
2019-08-19 Rätt att ta del av testamente?
2019-08-19 Kan vi skriva testamente med innebörd att ärva med full äganderätt?

Alla besvarade frågor (72173)