Blir pengarna från försäljning av enskild egendom också enskild egendom?

2019-12-09 i Enskild egendom
FRÅGA
tre syskon får i testamentet 1/3 av sin föräldrarnas fastighet som Enskild egendom. Nu har de två övriga sålt sin andel till den sista syskonet. Frågan gäller bibehåller Syskonet A och B:s andel karaktär av enskild egendom när de säljer sina andel till sin bror el blir deras andel 2/3 giftorättsgods för deras bror???
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är problemet?

Av din fråga framgår att tre syskon fått varsin tredjedel av en fastighet som enskild egendom och att två av syskonen sålt sin del till det tredje syskonet. Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida pengarna de får från försäljningen också anses vara enskild egendom. Jag förutsätter att syskonen är gifta, därmed regleras reglerna kring makars egendom i äktenskapsbalken (äktb).

Vad säger lagen?

Vad som har trätt i stället för den enskilda egendomen anses också vara enskild egendom, om inte testamentet säger något annat (7 kap. 2 § sjätte punkten äktb). Det innebär att pengar som syskonen får från försäljningen också ska anses vara enskild egendom. Något som man bör tänka på är dock att även om pengarna från försäljningen blir enskild egendom så kan dessa förlora sin karaktär och bli giftorättsgods. Detta sker om de sammanblandas med andra pengar. Så kan till exempel vara fallet ifall pengarna placeras på ett konto där det finns gemensamma pengar. Jag rekommenderar därför att man håller pengarna separat på ett eget konto.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (357)
2020-02-25 Att göra och dokumentera enskild egendom
2020-02-24 Vad gäller om gåva blir enskild egendom?
2020-02-20 Vad händer med enskild egendom vid skilsmässa respektive dödsfall?
2020-02-11 Vem får enskild egendom vid makas död?

Alla besvarade frågor (77448)