Blir överstrykningar och ändringar i testamente giltiga?

2019-02-24 i Testamente
FRÅGA
Hej testamentet som min pappa har är det överstruket sambor och över det dit skrivet gifta och det är inte samma namnunderskrift med pappas namn. Hur gör man där, är det giltigt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Formkrav för testamente
För att ett testamente ska vara giltigt måste det uppfylla vissa formkrav enligt 10 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB):
- Testamentet ska vara skriftligt
- Två vittnen ska vara närvarande samtidigt när testamentet skrivs
- Personen som ska testamentera ska skriva under testamentshandlingen i vittnenas samtidiga närvaro
- Båda vittnena ska skriva under testamentshandlingen med namn, yrke och hemvist samt tid för bevittnandet, eller övriga omständigheter som kan vara av betydelse för testamentets giltighet, 10 kap. 2 § ÄB.

Man har rätt att återkalla ett testamente enligt 10 kap. 5 § ÄB. I samband med detta är det möjligt att göra tillägg eller ändringar i testamentet, 10 kap. 6 § ÄB. För att ändringarna i testamentet ska bli giltiga måste ovanstående formkrav vara uppfyllda.

Är ändringarna i testamentet giltiga?
Detta innebär i ditt fall att enbart en ändring i form av en överstrykning i testamentet inte blir giltigt utan att ändringen har bevittnats och undertecknats av två vittnen. Utifrån vad du beskriver är ändringarna därför sannolikt inte giltiga. Det kan dock vara bra att känna till att man kan bortse från formkraven om personen som ska testamentera har varit förhindrad att uppfylla formkraven på grund av sjukdom eller annan nödsituation. I sådant fall är det tillräckligt att personen förordnar muntligt om kvarlåtenskapen inför två vittnen eller genom att skriva ned sin vilja och själv underteckna det, 10 kap. 3 § ÄB.

Utgångspunkten är alltså att ändringar i testamentet ska ske i enlighet med formkraven i 10 kap. 1 § ÄB. I ditt fall är ändringarna sannolikt inte giltiga. Om personen i fråga har varit allvarligt sjuk och har avlidit på grund av sin sjukdom kan dock ändringarna godtas om ändringarna har skett i form av ett muntligt förordnande med två vittnen eller om personen som ska testamentera själv har undertecknat ändringarna.

Hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Vänliga hälsningar

Josefine Björling
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2224)
2019-08-21 Inbördes testamente efter giftermål
2019-08-21 Makars och särkullbarns arvsrätt, behövs testamente?
2019-08-19 Rätt att ta del av testamente?
2019-08-19 Kan vi skriva testamente med innebörd att ärva med full äganderätt?

Alla besvarade frågor (72228)