Blir min sambo delägare i lägenhet som jag äger innan samboförhållande inleds?

FRÅGA
Jag äger en bostadsrätt och skaffar mig en sambo efter en tid. Jag bestämmer mig för att under tiden jag är sambo, låna upp pengar på min lägenhet för tex renovering av köket. Jag står alltså fortfarande som ensam låntagare/ägare av bostaden. Om jag och sambon sedan separerar, är han då på något vis delägare i lägenheten?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Samboegendom

Vid samboförhållanden gäller Sambolagen (här). Sambolagen tar upp vad som är samboegendom. Samboegendom är det som ingår i bodelning (här) om samboförhållandet upphör. Det som är samboegendom är gemensam bostad och gemensamt bohag som har förvärvats för gemensam användning (här). Om du köper en lägenhet och en tid efteråt blir sambo är lägenheten inte samboegendom. Då ingår den alltså inte i bodelningen. Sambor har dock möjlighet att genom samboavtal (här) avtala om att bodelning inte ska ske, eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen.

Här bör man tillägga att även om sambornas bostad inte förvärvades för gemensam användning (eller av annat skäl inte ingår i bodelningen), vilket innebär att enbart den ena sambon är ägare, kan den andra sambon i vissa fall få överta bostaden (här). Detta gäller enbart om bostaden innehas med hyres- eller bostadsrätt, och samborna har eller har haft barn, eller om synnerliga skäl föreligger.

Samäganderätt

Samäganderätt uppkommer då två eller flera personer förvärvat något tillsammans. Det är öppen samäganderätt om samtliga ägare framstår utåt som ägare till egendomen. Ett exempel är att två vänner gemensamt köper en sommarstuga och båda står som ägare. Då gäller Samäganderättslagen (här).

Det förekommer också att en person köper något enbart i sitt namn, men att tanken är att egendomen ska användas och ägas av köparen och någon annan. Detta är vanligt i samboförhållanden. Ett exempel är att två sambor köper en bostad de ska använda gemensamt, men att bara den ena står som ägare. I sådana fall brukar man prata om dold samäganderätt. För att dold samäganderätt ska uppstå ska tre kriterier vara uppfyllda:

1. Den ena parten köper i sitt eget namn egendom som ska nyttjas av båda parter.

2. Båda parter bidrar ekonomiskt till förvärvet.

3. Det finns en överenskommelse mellan parterna (antingen uttryckligt eller underförstått) att ägandet/användandet ska vara gemensamt och att köpet är i bådas intresse.

Det är viktigt att notera att båda parter ska vara med vid köpet - dold samäganderätt kan alltså inte uppkomma i efterhand. Det borde innebära att även om någon (i ditt fall sambon) bidrar med pengar eller arbete på egendomen uppkommer ändå inte dold samäganderätt.

Sammanfattningsvis: Om du äger lägenheten från början och därefter blir sambo är lägenheten inte samboegendom, och ingår därmed inte i bodelningen om samboförhållandet skulle upphöra. Dold samäganderätt till egendom kan inte uppkomma i efterhand, alltså om du äger lägenheten från början och senare blir sambo uppkommer inte dold samäganderätt till bostaden för din sambos del. Om du och din framtida sambo får barn och sedan separerar kan sambon i vissa fall ha rätt till övertagande av bostaden.

Om du har fler frågor kring detta eller undrar något gällande samboavtal får du gärna höra av dig. Du är välkommen att ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04 och telefonrådgivningen är öppen måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?