FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag13/03/2018

Blir man borgensman om ens bolag lånar pengar?

Undrar om man bli borgenär i sitt eget företag vid lån. Företaget lånar pengar jag som äger företaget blir borgenär som privatperson

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis vill jag förtydliga begreppen borgenär, gäldenär och borgensman.

Borgenär är fordringsägare. Det är alltså den part som har en fordran mot någon annan och som har lånat ut pengar. Den som lånat pengar kallas gäldenär. Begreppet borgenär får inte förväxlas med borgensman, som är den som går i borgen för någon annan vid lån.

I din fråga anger du inte vilken form av bolag du har, varför jag i det följande utgår från att du har ett aktiebolag. Skulle det vara fråga om någon annan form av bolag än aktiebolag, föreligger nämligen personligt betalningsansvar.

Det som skiljer ett aktiebolag från andra företagsformer är framför allt att aktieägare inte har något personligt betalningsansvar för aktiebolagets skulder. Detta framgår av 1 kap. 3 § aktiebolagslagen. De pengar bolaget lånar, kommer du sålunda inte automatiskt träda in som borgensman för. Det finns vissa undantag till huvudregeln om frihet från personligt betalningsansvar. Dessa fall rör tvångslikvidation, personligt betalningsansvar för skatter, samt vissa otillåtna värdeöverföringar.

Träder du sålunda inte frivilligt in som borgensman, har du inte något personligt betalningsansvar.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000