Blir man av med sitt fövaltarskap om man säger upp sitt medborgarskap?

2021-06-24 i God man
FRÅGA
Om man har en förvaltare, blir man av med sitt fövaltarskap om man säger upp sitt svenska medborgarskap?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Förvaltarskap regleras i föräldrabalken (FB) 11:e kapitlet. Att en person har förordnats förvaltarskap (s.k. huvudman) innebär att personen förlorar sin rättshandlingsförmåga antingen helt eller delvis (11 kap. 9 § FB). Rättshandling är ett samlingsord för handlingar som är av rättslig betydelse. Att säga upp sitt medborgarskap innebär att man vidtar en rättshandling.

Den fråga man ska ställa sig är alltså huruvida huvudmannen ens har en rättshandlingsförmåga för att själv kunna säga upp sitt medborgarskap utan att behöva inhämta förvaltarens medgivande.

Vad gäller upphörande av förvaltarskap anger lagen att det upphör när:

det inte längre finns ett behov för det,förvaltaren har slutfört sitt uppdrag, ellerförvaltaren begär att bli entledigad (11 kap. 19 § FB).

Förvaltarskap kan också upphöra om förvaltaren gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag eller förvaltaren inte längre anses lämplig (11 kap. 20 § FB).

Jag skulle inte tro att någon som tillförordnats förvaltarskap skulle ha en rättshandlingsförmåga för att kunna säga upp sitt medborgarskap. Skulle det ändå vara så, upphör inte förvaltarskapet per automatik utan man måste göra en ansökan till antingen tingsrätten eller överförmyndaren. Du kan läsa mer om hur man ansöker här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Nabyiel Marionell
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (540)
2021-10-17 Hur länge kan en tidigare dom påverka att exempelvis bli god man?
2021-10-03 Avsluta godmanskap - krävs läkarintyg?
2021-09-20 Vilka möjligheter finns för att hjälpa sin förälder som på grund av sjukdom inte kan ta hand om sina angelägenheter?
2021-08-26 Kan jag ansöka om godmanskap för min dotter?

Alla besvarade frågor (96481)