FrågaFAMILJERÄTTGod man24/06/2021

Blir man av med sitt fövaltarskap om man säger upp sitt medborgarskap?

Om man har en förvaltare, blir man av med sitt fövaltarskap om man säger upp sitt svenska medborgarskap?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Förvaltarskap regleras i föräldrabalken (FB) 11:e kapitlet. Att en person har förordnats förvaltarskap (s.k. huvudman) innebär att personen förlorar sin rättshandlingsförmåga antingen helt eller delvis (11 kap. 9 § FB). Rättshandling är ett samlingsord för handlingar som är av rättslig betydelse. Att säga upp sitt medborgarskap innebär att man vidtar en rättshandling.

Den fråga man ska ställa sig är alltså huruvida huvudmannen ens har en rättshandlingsförmåga för att själv kunna säga upp sitt medborgarskap utan att behöva inhämta förvaltarens medgivande.


Vad gäller upphörande av förvaltarskap anger lagen att det upphör när:

det inte längre finns ett behov för det,förvaltaren har slutfört sitt uppdrag, ellerförvaltaren begär att bli entledigad (11 kap. 19 § FB).

Förvaltarskap kan också upphöra om förvaltaren gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag eller förvaltaren inte längre anses lämplig (11 kap. 20 § FB).


Jag skulle inte tro att någon som tillförordnats förvaltarskap skulle ha en rättshandlingsförmåga för att kunna säga upp sitt medborgarskap. Skulle det ändå vara så, upphör inte förvaltarskapet per automatik utan man måste göra en ansökan till antingen tingsrätten eller överförmyndaren. Du kan läsa mer om hur man ansöker här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Nabyiel MarionellRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000