Blir jag underhållsskyldig för ett barn min fru får med en annan man under vårt äktenskap?

2019-12-20 i Faderskap
FRÅGA
om frun blir gravid av en annan man är man skyldig betala underhållsbidrag för hennes barn i äktenskap ?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du funderar över om du skulle bli underhållsskyldig för ett barn din fru får med en annan man under ert äktenskap.

Om din fru skulle bli gravid med en annan mans barn kommer du, trots att du inte är barnets genetiska far, att fastställas som barnets far genom den så kallade faderskapspresumtionen, föräldrabalken 1 kap 1 §. Faderskapet bygger i detta fall på ert äktenskap. Eftersom du fastställs som barnets far får du ett antal skyldigheter och rättigheter gentemot barnet, bland annat blir du underhållsskyldig för barnet. För att befrias från denna skyldighet behöver du häva faderskapet. Detta kan exempelvis göras genom att du godkänner en annan mans bekräftelse av faderskapet alternativt genom att du vänder dig till domstolen och genom DNA visar att du inte är barnets genetiska far, föräldrabalken 1 kap 2 §. När ditt faderskap hävs har du inte längre några skyldigheter eller rättigheter gentemot barnet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sofia Holgersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (303)
2020-03-27 Vilka rättigheter/ skyldigheter har jag som pappa?
2020-03-19 Vilka möjligheter har en man att få faderskap till barn fastställt?
2020-03-08 Fastställande av faderskap när barnets mamma avlidit
2020-02-29 Hur häver man ett bekräftat faderskap?

Alla besvarade frågor (78468)