Blir hyresrätten förverkad om man bryter mot ett avtalsvillkor?

2018-10-15 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag och min kille ska flytta ihop och har möjlighet att få ett hyreskontrakt där han står som medsökande. Hyresvärden kräver dock att min blivande sambo säljer sin bostadsrätt inom fyra månader från kontraktskrivning. Har hyresvärden rätt att vräka oss om han inte säljer bostadsrätten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Under vilka omständigheter som en hyresrätt anses förverkad och en hyresvärd har rätt att säga upp hyresavtalet direkt finns i 12 kap 42 § jordabalken. Enligt denna paragraf ska en hyresrätt anses förverkad då hyresgästen åsidosätter en avtalsenlig skyldighet och det är av synnerlig vikt för hyresvärden att denna skyldighet fullgörs. Detta innebär att man i undantagsfall kan förlora sin hyresrätt om man åsidosätter en skyldighet man avtalat om. Det är en domstol eller hyresnämnden som ska avgöra huruvida ett avtalsvillkor är av synnerlig vikt för hyresvärden. Att hyresvärden själv tycker det är av synnerlig vikt att din sambo säljer sin bostadsrätt spelar alltså ingen roll utan det är upp till domstol eller hyresnämnden att besluta. Som exempel på en avtalsenlig skyldighet som är av synnerlig vikt att fullgöra är fall då hyresgästen som vederlag för hyresrätten ska utföra visst arbete på lägenheten. Jag vet inte varför hyresvärden vill att din sambo ska sälja sin bostadsrätt inom fyra månader från kontraktsskrivningen, men jag har svårt att se att detta skulle kunna anses vara en skyldighet som det är av synnerlig vikt att den fullgörs. Ifall din sambo inte säljer sin bostadsrätt bör detta alltså inte vara en grund för att hyresrätten är förverkad. Men det är som sagt domstol eller hyresnämnden som gör denna bedömning och då jag inte vet varför hyresvärden vill att bostadsrätten ska säljas kan jag förstås inte säga något med säkerhet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Josefin Tegnvallius Boklund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1307)
2019-04-25 Har hyresgästen rätt att kräva underhållsreparation?
2019-04-21 Jag hyr ett enfamiljshus av en bonde. Vad gäller om min tvättmaskin går sönder?
2019-04-21 Kan jag bli vräkt för att min hund skäller?
2019-04-20 Vad händer med min hyresrätt när min nuvarande hyresvärd går bort och fastigheten går i arv?

Alla besvarade frågor (68195)