Blir halvsyskon dödsbodelägare?

Jag är God Man för en kvinna, vilkens enda, i livet varande, "släktskap" består av en halvbror. Dessa båda har ingen kontakt med varandra. Om, och när, min huvudman avlider, ska jag lämna över mitt uppdrag till dödsboet. Är halvbrodern detta dödsbo?

Lawline svarar

Lagrum:

Jag tolkar din fråga att handla om dödsbodelägare. Detta regleras i Ärvdabalken (1958:637) (ÄB).

Dödsbodelägare:

Det är stadgat att ifall särskild dödsboförvaltning inte har anordnats ska efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare vara dödsbodelägare (se 18:1 ÄB).

Vi får då alltså utreda ifall halvbrodern är arvinge enligt den legala arvsordningen som regleras i det ärvdabalkens andra kapitel.

Legala arvsordningen:

Den legala ordningen till vem som ärver när någon avlidit kallas för arvsklasserna. arvsklasserna ser ut så här:

  • Första arvsklassen (se 2:1 ÄB):

Den dödes barn (bröstarvingar). Ifall bröstarvinge inte lever - den dödes barnbarn. Ifall bröstarvinges barnbarn inte lever - den dödes barnbarns barn ifall barnbarn. Etc

Den dödes föräldrar. Ifall föräldrar inte lever - den dödes syskon. Ifall syskon inte lever - den dödes syskonbarn. Etc.

  • Tredje arvsklassen (se 2:3 ÄB):

Den dödes mor-/farföräldrar. Ifall mor-/farföräldrar inte lever - den dödes farbror/faster & morbror/moster.

Med syskon i den andra arvsklassen syftar man till andra barn av föräldrarna än den döde själv. Alltså omfattas halvsyskon av den andra arvsklassen.

Slutsats:

Utifrån formuleringen av din fråga kommer halvbrodern alltså vara dödsbodelägare.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Har du flera frågor är du mer än välkommen att vända dig till Lawline igen! Vill du få svar snabbare kan du ställa en expressfråga!


Mvh

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning