Blir ett muntligt avtal bindande med en dement person?

2019-03-05 i Muntliga avtal
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga som gäller ett muntligt avtal med en förvirrad person. Vi har en 89årig dam som bor i en gård som dotter och barnbarn är ägare av. Det finns hästar som är på gården. Personen och vännerna som har sina hästar där betalar inget för stallplatsen vilket är helt okej men däremot vill damen har betalt för elen nu som de har utnyttjat. De har tydligen varit inne och frågat förut om hon vill ha betalt och då hävdar de att hon sagt att hon inte vill ha något. Vi hävdar att de inte kan ingå avtal med en person som är senil utan ska fråga ägarna till gården. Jag vill nu veta hur det är enligt lagen? Vad gäller vid sådana här frågor just med muntligt avtal med en senil person.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

På grund av att din fråga handlar om avtal, blir Avtalslagen tillämplig för att besvara din fråga.

För att muntliga avtal ska gälla kärvs det att anbud-accept modellen uppfylls. Anbud-accept modellen innebär att anbudsgivaren lämnar ett anbud, på ett förslag på avtal. Sedan är det upp till anbudstagaren att acceptera anbudet, för att avtalet ska anses som giltigt och bindande för de avtalade parterna. Vid muntliga avtal krävs det att anbudet från anbudsgivaren accepteras omedelbart, enligt 3 § 2 stycket Avtalslagen.

För att ett muntligt avtal ska ses som ogiltigt krävs det att någon av de avtalade parterna saknar rättslig handlingsförmåga. Rättslig handlingsförmåga innebär möjligheten att själv ingå avtal. En person som saknar rättslig handlingsförmåga kan vara en person som inte är myndig (dvs. någon som inte är över 18 år), någon som är satt under förvaltare eller har en psykisk störning.

Till damen i din fråga, är det inte troligt att hon skulle anses sakna rättslig handlingsförmåga och därmed inte kunna ingå avtal, eller gör ett avtal ogiltig på grund av att hon är senil/dement. Damens ålder skulle inte heller anses vara ett argument för att hon saknar rättslig handlingsförmåga, enligt lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning.

För att få ett muntligt avtal med en senil/dement person oskäligt, dvs göra ett sådant avtal ogiltigförklarat, finns chans för att jämka ett sådant avtal enligt 36 § Avtalslagen. Vid en sådan jämkning med att hjälpa av 36 § Avtalslagen räknas alla omständigheter in vid avtalets ingående och innebörd. Denna regel är antagligen den störta möjligheten för att frångå eller jämka ett muntligt avtal med en senil/dement person. Ett annat sätt att frångå ett avtal med en dement/senil person skulle vara om någon hade utnyttjat personens tillstånd för att få till avtalet. Ett sådant avtal hade också ansetts som ogiltigt, enligt 31 § avtalslagen.

Annars är ett muntligt avtal bindande med en person som är senil/dement.

Hoppas ni fick svar på er fråga.

Med vänlig hälsning,

Maja Trygg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (222)
2021-11-30 Är muntliga avtal giltiga?
2021-10-31 Vem ska bevisa om en swish rör sig om en gåva eller ett lån?
2021-09-30 Hur gör man om part inte lever upp till muntligt avtal?
2021-05-06 Ska ett muntligt avtal vara gällande?

Alla besvarade frågor (97717)