Blir ett kontrakt ogiltigt om man endast skriver ett av sina två efternamn?

2021-11-29 i Avtal
FRÅGA
Jag har dubbla efternamn men använder bara ett utav dem till vardags. Även i mitt anställningskontrakt har enbart ett utav efternamnen använts. Är ett sådant kontrakt ogiltigt eftersom enbart ett utav namnen står med?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar i grund och botten om vad som krävs för att ett skriftligt avtal ska vara giltigt.

I svensk rätt råder avtalsfrihet. Huvudregeln gällande avtal är därmed att de inte kräver någon särskild form eller särskilt innehåll för att vara giltiga, (1 § avtalslagen). Om avtalet kräver viss särskild form för giltighet står formkravet angivet i lag.

En av de viktigaste principerna vid avtalstolkning inom svensk rätt är att se till vilken avsikt parterna hade med det aktuella avtalet. Syftet med att parterna skriver under avtalet är att tydliggöra vilka parter som omfattas av de rättigheter och skyldigheter som uppkommer genom avtalet. Har du exempelvis skrivit under med ditt personnummer går det fortfarande att urskilja att det är du och ingen annan som omfattas av avtalet.

Förutsatt att du och motparten är överens om vem som ska prestera vad enligt avtalet kommer ett ”felskrivet”namn i praktiken inte vara märkbart för någon av er så länge ni följer era åtaganden i enlighet med det undertecknade avtalet. Skulle en eventuell tvist uppstå mellan dig och en avtalspart kan ett felskrivet namn leda till vissa svårigheter med bevisningen, men så länge det går att avgöra vilka avtalsparterna är och vad ni avsåg med avtalet så kommer det inte få några större konsekvenser.

Svaret är därav nej, kontraktet blir inte ogiltigt om du endast skriver under med ett av dina efternamn.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1579)
2022-01-16 Bestrida faktura som avser färre antal arbetade timmar än avtalat?
2022-01-12 Hur utforma avtal angående löfte om att köpa lös egendom i framtiden?
2022-01-11 Kan man kräva att någon betalar för ett olagligt avtal? (Pactum turpe)
2022-01-06 Avtal vid lån av pengar

Alla besvarade frågor (98657)