FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt07/02/2018

Blir ett 12 årigt barn part i ett ärende gällande kontaktfamilj?

När mamma ansöker om kontaktfamilj till sin son som är 12 år, är han då part i ärendet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du har vänt dig till oss med din fråga!

Det aktuella lagrummet för din fråga är Socialtjänstlagen. Jag förutsätter att eftersom modern ansökt om kontaktfamilj att det sker på frivillig väg och att tvångslagstiftningen för kontaktfamilj inte aktualiseras.

Det som gäller när man ansöker om kontaktfamilj för ett barn som är 12 år är att det endast får ges om den som är vårdnadshavare begär eller samtycker till att sonen ska få det, (3 kap. 6b§ SoL). Det sker på frivillig grund. Däremot om mamman inte är ensam vårdnadshavare (den som ansvarar för den rättsliga vårdnaden av ett barn) utan det även finns en annan förälder som är vårdnadshavare så ska denne även höras av socialnämnden innan man fattar ett beslut om kontaktfamilj.

Men för att ge ett direkt svar på din fråga, nej sonen blir inte part i ärendet. Däremot när ett barn fyllt 15 år så får kontaktfamilj endast utses om barnet begär eller samtycker till det (3 kap. 6b§ SoL).

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar

Emilia KinnunenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000