Blir en bröstarvinge arvlös om arvlåtaren innan sin död har gett bort egendom?

2020-11-01 i Förskott på arv
FRÅGA
Jag är änka sedan fem år o har en vuxen son.nu har min svärmor dött och det har visat sig att när hennes son (min man) dog skrev hon över sitt hus på dottern.betyder detta att min son blir arvlös.?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Arvsrätt regleras i ärvdabalken, vilken jag härefter kommer förkorta som ÄB.

Vilka ärver din svärmor?

Enligt den legala arvsordningen är det din svärmors dotter och son som ska ärva henne, då de är hennes bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). I och med att din son har gått bort så träder hans bröstarvingar, dvs barn, in i hans ställe (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Man har dock rätt att förfoga över sin egendom genom testamente, och likaså att ge bort egendom under sin livstid. Det finns dock en ovillkorlig rätt för din son att få den så kallade laglotten, vilken utgörs av hälften av det han enligt lag annars skulle få (dvs i ert fall, om det finns två arvtagare, 25 % av kvarlåtenskapen), (7 kap. 1 § ÄB). Skulle gåvan av huset inkräkta på denna rätt så finns det möjlighet att hävda att gåvan gavs under sådana förhållanden att den är att likställa med testamente. Detta gör att gåvans värde ska läggas till kvarlåtenskapen innan laglotten beräknas (7 kap. 4 § ÄB). Förhållanden som gör att en gåva kan vara att betrakta som testamenterad är om den ges bort då gåvogivaren är gammal och sjuk, eller med villkor att denne får bo kvar i huset under sin livstid.

Ett ytterligare alternativ för din son för att hävda sin rätt när din svärmor nu har dött är att hävda att huset var förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att värdet på huset då det gavs bort ska läggas till kvarlåtenskapen innan arvet fördelas (6 kap. 3 och 5 § ÄB).

Sammanfattning

Utan att vidare veta närmare omständigheter i ert fall är det svårt att ge ett konkret svar på hur ni bör gå tillväga. Det finns dock möjlighet till att hävda förskott på arv, och en ovillkorlig rätt till den så kallade laglotten. Skulle ni behöva mer hjälp kan jag varmt rekommendera er att ta kontakt med en av våra jurister här.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1237)
2021-06-13 Räknas gåva till barnbarn som förskott på arv?
2021-06-12 Arvsrättsliga konsekvenser vid försäljning av bostad till under marknadsvärdet
2021-06-12 Möjligheter att begränsa arv till bröstarvinge
2021-06-11 Hur värderas en gåva som varit förskott på arv?

Alla besvarade frågor (93238)