Blir en bostadsrätt samboegendom om ena parten flyttar in ett par månader efter den andre?

FRÅGA
Hej! Min dotter ska köpa en bostadsrätt. I dagsläget bor hon i en studentlägenhet och hennes pojkvän bor i en annan studentlägenhet. Hon övernattar där väldigt ofta och de äter mat ihop men är alltså skrivna på olika adresser. Om hon köper en bostadsrätt och hennes pojkvän flyttar dit efter säg 2 månader, anses de då ha skaffat bostaden som gemensamt boende och att den då ingår vid eventuell bodelning? Hur ska ett samboavtal se ut för att han inte ska kunna hävda att han har någon ekonomisk del i bostadsrätten? Tack på förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag ska utveckla svaret är du välkommen att publicera en kommentar eller mejla marcus.backstrom@hotmail.com. Lagrumshänvisningar avser i det följande sambolagen.

Enligt 3 § utgörs s.k. samboegendom av bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning. Om förhållandet upphör ska samboegendomen fördelas genom en bodelning (8 §). I praktiken går det till så att de aktuella tillgångarna, med avdrag för respektive parts skulder med koppling till samboegendomen, delas lika. Bodelningsbestämmelsen kan dock avtalas bort med ett samboavtal (9 §). Samboavtal ska skrivas under av parterna men behöver inte bevittnas.

Avgörande för besvarandet av din fråga är alltså huruvida en bostadsrätt kan anses "förvärvad för gemensam användning" när den ena personen flyttar in ett par månader efter den andra?

Tyvärr går inte detta att utreda med fullständig säkerhet, då det i slutändan är en bedömningsfråga där fler specifika omständigheter måste vägas in. Av sakunnigkommentarer till sambolagen framgår dock att just bostäder kan utgöra samboegendom om de köpts i syfte att ett samboförhållande ska etableras. Köpet ska då göras i nära anslutning till att personerna ifråga faktiskt flyttar ihop.

Spontant tror jag att en "väntetid" på två månader, om saken prövades rättsligt, skulle innebära att bostadsrätten i juridisk mening inte köpts för gemensam användning. I mina ögon verkar det som att din dotter ska köpa bostadsrätten främst för sin egen skull men att den ändå, vilket ju är naturligt, ska fungera som gemensamt boende för henne och pojkvännen.

Precis som du är inne på finns det dock ingen anledning att chansa. Betydligt bättre än att förlita sig på en mer eller mindre godtycklig bedömning är att skriva ett samboavtal och därigenom med säkerhet förebygga framtida konflikter. Samboavtal har i regel en okomplicerad karaktär och kan exempelvis formuleras på följande vis.

Vi, Kalle och Lisa, som avser att bli sambor, avtalar härmed om att reglerna om bodelning i sambolagen (2003:376) inte ska gälla i vårt framtida samboförhållande.

Stockholm, den 20 november 2017

(Underskrift och namnförtydligande av båda parter)

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3048)
2021-12-08 Kan sambo kräva att den gemensamma bostaden säljs vid separation?
2021-12-06 Spelar det någon roll vem som har köpt bohag för gemensamt bruk?
2021-12-05 Ingår sparpengar i bodelning mellan sambor?
2021-12-04 Kan en sambo göra anspråk på en bostadsrätt vid en separation?

Alla besvarade frågor (97723)