Blir det olagligt att inneha narkotika man köpt tidigare när det kommer ett nytt förbud?

Hej Snart kommer HHC narkotikaklassas och blir då olagligt för innehav. Vad händer med HHC produkter man köpt när det fortfarande varit lagligt när nya lagen verkställs? Är man tvungen att slänga allt eller får man behålla det då inköpet skedde under lagliga förhållanden?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår det kokar din fundering i princip ned till om ett innehav av narkotikaklassad substans kan vara lagligt därför att den innehafts även innan sådant innehav kriminaliserats.

Förbudet mot innehav framgår av 1 § första stycket narkotikastrafflagen (NSL). Där stadgas att den som olovligen innehar narkotika döms, om gärningen sker med uppsåt, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år. Utöver att det ska saknas tillstånd till innehavet och att substansen är narkotikaklassad, krävs således ett innehav. Med detta menas i princip att man har möjlighet att utöva faktisk kontroll över narkotikan.

Din frågeställning tycks till viss del anspela på retroaktivitetsförbudet i regeringsformens andra kapitel, tionde paragrafen, som stadgar ett förbud mot att döma till ansvar för en gärning som begicks innan den var kriminaliserad. Om din fråga bara gällde ett köp av HHC före narkotikaklassningen, hade en senare bestraffning således varit förbjuden. Detta gäller enligt min bedömning dock inte ett innehav av narkotika. Ett innehav av narkotika är nämligen ett s.k. perdurerande brott, vilket förenklat innebär att brottet inte bara "händer" vid ett tillfälle, utan är pågående så länge innehavet består (se Högsta domstolens dom i mål B 4294-20 som rörde olagligt innehav av vapen). Den som, efter att en substans kriminaliserats, innehar denna substans med vetskap om vilket preparat det är fråga om, gör sig enligt min bedömning alltså skyldig till ett brott.

Sammanfattningsvis innebär en nykriminalisering att ett pågående innehav blir olagligt. Att narkotikan införskaffats före lagen trätt i kraft lär inte ha någon betydelse.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Markus SjöberghRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”