FrågaFAMILJERÄTTBodelning23/08/2018

Blir det någon skillnad vid en bodelning om jag äger halva huset?

Hej, vi är gifta och min man äger huset som vi bor i men jag betalar hälften av boendekostnaden. Jag vill att jag också ska äga 50% av huset. Han frågade en jurist och han sa att det behöver vi inte göra eftersom vi är gifta. Tillsaken hör att vi båda har särkullebarn. Frågan är att skulle det vara någon skillnad på bodelningen om någon av oss dör om jag skulle äga 50% av fastigheten.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna som besvarar din fråga finns i Äktenskapsbalken (ÄktB) och Ärvdabalken (ÄB). Jag börjar med att kort förklara vad en bodelning i allmänhet innebär för att därefter ge ett mer konkret svar på din fråga. Jag går även in på särkullbarnens rätt om du eller din man dör.

Kort om bodelning – giftorättsgods och enskild egendom
Eftersom ni är gifta gäller följande. När ett äktenskap tar slut ska en bodelning göras (9 kap 1 § ÄktB). Ett äktenskap tar i lagens mening slut antingen vid skilsmässa eller när en av makarna dör (1 kap 5 § ÄktB).

Vid en bodelning ska så kallat giftorättsgods fördelas mellan dig och din man (10 kap 1 § ÄktB). Giftorättsgods är sådan egendom som inte gjorts till enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB). För att egendom ska vara enskild krävs:

att det finns skrivet i ett äktenskapsförord (ett avtal mellan dig och din man) elleratt maken fått egendomen genom gåva, arv eller testamente med ett villkor där det tydligt framgår att egendomen ska vara mottagarens enskilda (7 kap 2 § ÄktB).

Som utgångspunkt är alltså all egendom giftorättsgods.

Giftorättsgods delar ni lika på – oavsett vem som är ägare
Den egendom som är giftorättsgods ska du och din man dela lika på (11 kap 3 § ÄktB). Detta gäller oavsett vem som står som ägare. Enskild egendom ska inte ingå i en bodelning och stannar alltså hos den make som egendomen tillhör.

Anledningen till att ägarförhållandet inte har någon betydelse är en tanke om att makarna på olika sätt bidrar till äktenskapet och att likadelning vid en bodelning därför är rättvist.

Bodelning om du eller din man dör – ingen skillnad om du äger 50 %
Om du eller din man dör ska bodelning göras mellan den avlidnes dödsbo och den av er som fortfarande lever. Om huset är giftorättsgods, ska det ingå i bodelningen. Som nämnt ovan innebär det att ni ska dela lika på husets värde. Det gäller trots att din man står som ensam ägare till huset.

Med andra ord blir det ingen skillnad i detta avseende om du skulle äga 50 % av huset; bodelningen görs enligt samma procedur ändå.

Vilken rätt har särkullbarnen?
Efter att en bodelning gjorts ska den egendom som tillfallit dödsboet fördelas mellan arvingarna. Arvingarna är i första hand barn till den avlidne (2 kap 1 § ÄB). Gemensamma barn får som huvudregel vänta med att få ut sitt arv till dess att den efterlevande maken också dör (3 kap 1 § ÄB). Detta för att efterlevande make i det fallet ärver den avlidne maken före barnen.

Särkullbarn, det vill säga barn till endast den ena maken, har däremot rätt att direkt få ut sin arvslott. Efterlevande make ärver alltså inte före dem. Om du dör, kommer alltså dina barn (som inte också är din mans barn) kunna kräva att få ut sin arvslott direkt. Arvslotten är all egendom du efterlämnar, om det inte finns ett testamente som anger att någon annan ska ärva. Om det finns testamente har barnen dock alltid rätt till halva sin arvslott (så kallad laglott), oavsett vad som står i testamentet (7 kap 1 och 3 § ÄB).

Jag förtydligar med ett exempel:

Låt säga att du dör och den egendom du efterlämnar är halva huset. Värdet av halva huset är då dina barns arvslott, som de har rätt att få direkt vid din död. Om det finns testamente som anger att någon annan ska ärva dig, har barnen dock ändå rätt att få sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten och därmed en fjärdedel av hela husets värde. Denna fjärdedel delas i så fall lika mellan dina barn. De har ingen skyldighet att vänta tills din man avlider utan kan kräva denna av honom direkt.

Detsamma gäller såklart i motsatt fall, det vill säga om det är din man som dör först.

Sammanfattning och råd
Just i en bodelning blir det ingen skillnad om du står som ägare till 50 % av huset. Du får ändå ta del av halva dess värde. Det som spelar roll är om huset är din mans enskilda egendom eller giftorättsgods. Så länge det är giftorättsgods, ska det ingå i en bodelning och du får därigenom ta del av det på samma sätt som din man.

Att stå som ägare kan dock vara värdefullt i andra situationer när ni båda är i livet. Till exempel kräver rotavdrag att man är ägare till fastigheten där arbetet utförs. Att stå som ägare är även betydelsefullt om din man blir allvarligt sjuk och behöver hjälp av en god man för att sköta sin ekonomi. Vid en eventuell försäljning av huset i så fall får du inte ta del av köpesumman eftersom du inte är ägare.

Hoppas du fick svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig igen.

Med vänliga hälsningar

Julia AmundssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?