Blir det ett förskott på arv för mig om min hustru får en gåva av min mor?

2017-11-02 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej,Om min hustru får en större summa pengar av min mor, hur räknas detta när min mor dör.Blir det ett förskott av arv på hela summan för mig? Eller blir hälften av summan ett förskott av arv för mig?Eller blir det inget förskott av arv als för mig?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Vad lagtexten säger

Det aktuella lagrummet för din fråga är Ärvdabalken. Huvudregeln ser ut så att ger en förälder en gåva som i detta fall pengar till sitt barn så är det att uppfatta som ett förskott på arv om inget annat framgår. För andra arvingar är det istället så förutsätts det istället inte vara ett förskott på arv om inget annat framgår, (6 kap. 1§ ÄB)

Din situation

I ditt fall så blir det alltså så att det inte blir ett förskott på arv men eftersom ni är gifta finns det en risk för problem då det kan se ut som att det egentligen var avsett för dig och inte din hustru. Därmed är det alltså svårt att svara på hur det eventuellt skulle räknas men som du ser ovan så är huvudregeln att är gåvan till ett barn ses det som ett förskott men till någon annan så är det inte det. Därmed så är en gåva till din hustru enligt huvudregeln inte att ses som ett förskott på arv, varken för henne eller dig.

Rekommendation

Mina rekommendationer är dessa:

- Om gåvan verkligen är avsedd för din hustru så vore det aktuellt för henne och din mor att skriva ett avtal där det framgår att gåvan är ämnad för henne och ska inte tas med i en bouppteckning.

- Är det så att pengarna egentligen är tilltänkta för dig, så kan hon ge dig pengarna och upprätta ett gåvobrev där det framgår att det inte ska ses som ett förskott på arv. Genom det riskerar du inte att gåvans värde kommer att avräknas som ett förskott på arv och du undviker problematiken eller ett eventuellt orosmoment som kan uppstå om gåvan ges till din hustru.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar

Emilia Kinnunen
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1268)
2021-09-24 Förskott på arv om bröstarvinge får anselig summa pengar
2021-09-20 Kränks min arvsrätt av att min far givit gåva
2021-09-19 min far har givit en gåva till min bror, kränks min arvsrätt?
2021-09-18 Vad händer med framtida arv när två av tre barn får en gåva?

Alla besvarade frågor (95863)