Blir det automatiskt andrahandsuthyrning när en bostadsrätt ägs av en juridisk person?

2017-11-17 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej! Om en juridisk person äger en bostadsrätt, vem får bo i lägenheten utan att det räknas som andrahandsuthyrning? Min bostadsrättsförening har infört en avgift för andrahandsuthyrning och menar att då en juridisk person inte kan bo i lägenheten blir det en automatisk andrahandsuthyrning. Kan det verkligen stämma och kan man bestraffa en ägandeform på det här sättet?
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag ska utveckla mitt svar är du välkommen att publicera en kommentar eller mejla marcus.backstrom@hotmail.com.

En bostadsrätt, som inte är av fritidskaraktär och som ägs av en juridisk person, får endast användas genom att hyras ut i andra hand som permanentbostad (7 kap. 6 § bostadsrättslagen). Enligt samma paragraf kan dock den juridiska personen och bostadsrättsföreningens styrelse komma överens om andra villkor, exempelvis att lägenheten får disponeras som övernattningsbostad för anställda. Det enkla svaret på din fråga är således, tyvärr, ja. Föreningen har rätt att ta ut en avgift motsvarande 1/10 av rådande prisbasbelopp (7 kap. 14 § bostadsrättslagen). Avgiften förutsätter dock att det skrivits in i förenings stadgar (vilket kan vara värt att kontrollera).

Jag har förståelse för att detta kan uppfattas som orättvist. Samtidigt ska man komma ihåg att det, även om man t.ex. är enda ägaren till ett aktiebolag, inte är samma sak att äga något privat som genom ett bolag. Bostadslägenheter är huvudsakligen avsedda för fysiska personer och därför har lagstiftaren valt att göra det lite strängare för juridiska personer. Ett skäl till detta är att juridiska personer generellt sett inte har möjlighet att engagera sig i husets löpande förvaltning på samma sätt som de fysiska medlemmarna.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?