Blir bostadsrätten samboegendom?

Min kille kommer att flytta in hem till mig för att ingå i ett samboförhållande. Lägenheten som jag bor i är en bostadsrätt som jag själv köpt men som jag vill att mina barn ska få i framtiden. Behöver jag skriva avtal om lägenheten eller räknas den som enskild egendom?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I samboförhållanden kan viss egendom bli så kallad samboegendom, det vill säga egendom som ska ingå i en eventuell bodelning när samboförhållandet tar slut. I 3-7 §§ sambolagen (2003:376) (här) regleras vilken egendom som är att betrakta som samboegendom. Dessa regler är dock betydligt mindre ingripande än de regler om giftorättsgods i 7 kap. äktenskapsbalken (här) som reglerar egendomen i äktenskapsförhållanden. Sambornas gemensamma bostad kan bli samboegendom enligt 3 § sambolagen, men endast om den har förvärvats för gemensam användning. Avgörande för om bostadsrätten ingår i samboegendomen är alltså om du avsåg att ni skulle bo tillsammans i lägenheten redan vid tidpunkten när du förvärvade bostadsrätten. I så fall är den nämligen förvärvad för gemensam användning och är därmed att betrakta som samboegendom. Om så inte är fallet, ingår bostadsrätten däremot inte i samboegendomen. Om du vill vara säker på att undvika missförstånd eller tvister, kan det dock vara en god idé att skriva ett klargörande samboavtal som uttryckligen reglerar vilken egendom som inte ska ingå i en eventuell framtida bodelning.

Tänk även på att om ni någon gång i framtiden flyttar till en ny bostad som någon av er förvärvat för gemensam användning, så kommer den bostaden att ingå i samboegendomen även om din nuvarande bostadsrätt inte gör det. Om du skulle sälja din bostadsrätt och köpa en ny bostad som ni ska bo tillsammans i, så måste du alltså avtala med din sambo för att den nya bostaden inte ska bli samboegendom.

Kort sammanfattat beror alltså frågan huruvida din bostadsrätt kommer att utgöra samboegendom eller inte på om den förvärvades för din och din sambos gemensamma användning. I så fall måste du skriva ett samboavtal om du vill vara säker på att dina barn ska kunna erhålla bostadsrätten i framtiden. Om någon sådan avsikt inte fanns vid köpet är det inte nödvändigt att skriva ett samboavtal, men det kan ändå vara en god idé att göra det för att undvika eventuella missförstånd eller tvister i framtiden. Om ni behöver hjälp att utforma ett samboavtal, är ni varmt välkomna att utnyttja vår avtalstjänst.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan SundqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning