FrågaOFFENTLIG RÄTTSkola och utbildning20/06/2019

Blir avtalet ogiltigt om ett avtalsvillkor är olagligt?

Faller hela avtalet då det i efterhand visas att delar av avtalet strider mot lagen? Elev och vårdnadshavare

upprättar ett avtal om lånedatorer med skolan. Delar av avtalet visar sig sedan bryta mot skollagen. Kan man som elev hävda de saker i det ingångna avtalet som inte strider mot lagen? Eleverna vill hävda den texten som styrker deras rätt att frivilligt köpa loss datorerna vid avslutade studier. Skolan hävdar att hela avtalet faller då

texter om att elever och vårdnadshavare förbinder sig att ta kostnader för b.l.a reparationer av datorn strider mot skollagen. MEN: Faller HELA avtalet. Att frivilligt köpa något från skolan strider inte mot skollagen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Skollagen och läromedel

Skolan har ingen rätt att ta betalt för eller ens villkora tillgången till läroverktyg, enligt Skolinspektionens bedömning. Skolan är avgiftsfri enligt skollagen, men det betyder inte att en elev kan vara vårdslös med skolans läromedel. Elever och vårdnadshavare kan bli ersättningsskyldiga vid exempelvis en skada p.g.a. elevens vårdslöshet på ett digitalt läromedel, men det har inget med skollagen att göra utan snarare skadeståndslagen. Annars är det skolan som ska stå för de kostnaderna.

Det som du syftar på är att skolan i förväg inte får ställa ytterligare krav på ersättning.

Följder av ett/flera ogiltiga avtalsvillkor

Alltså har du rätt om att det avtalsvillkoret inte är förenlig med skollagen, men det betyder inte att hela avtalet blir ogiltigt. Det som gäller är att de villkoren som är olagliga blir ogiltiga, medan de andra som är lagliga är giltiga och fortsätter att gälla så länge som ni avtalat om. Ett avtal kan endast bli ogiltigt i sin helhet om det olagliga villkoret är betydande/har stor inverkan på avtalet, men i ditt fall har den inte det.

Om det är så att eleven/föräldrarna betalat för en reparation i enlighet med det avtalsvillkoret, ska dem ha återbetalning på det betalda beloppet eftersom villkoret som sagt är olagligt.

En part som vid tiden för avtalets ingående kände till eller borde ha känt till lagförbudet, kan vara ersättningsskyldig gentemot en avtalspart som inte kände till eller borde ha känt till lagförbudet. Om ersättning ska utgå, ska den försätta den ersättningsberättigade parten i samma ekonomiska position som om avtal inte hade kommit till stånd mellan parterna.

Sammanfattningsvis innebär det att avtalet fortsätter att gälla, men att de ogiltiga avtalsvillkoren stryks. Med det sagt kan eleverna hävda att få köpa loss datorerna efter avslutade studier.

Återkom gärna vid fundering.

Önskar dig en fortsatt trevlig dag!

Med vänlig hälsning,

Natasha FathifardRådgivare
Hittade du inte det du sökte?