Blir avtal gällande om vad som ska ingå vid bodelning mellan sambos & Vem får överta bostaden?

Har en fråga om vad som gäller vid sambos bodelning. Ett nytt hus byggdes för deras gemensamma boende. Vid köp av tomten lade en sambo 300.000 av sitt kapital. Ett vanligt papper skrevs att de skulle undantas vid ev bodelning. Den andre sambon har,pga sin yrkesprofession, gjort allt VVS-arbete, ventilation bergvärmeanläggning ,material till personalpris. Byggt garage samt inrett det. Detta gjorde att mindre lån på huset behövde upptas.Inget papper skrevs om det.Den sambo som gick in med pengar kräver dessa tillbaka.Andre sambon vill ha skälig ersättning för insatsen. Det vill inte den andre sambon gå med på.Sambon som gick in med pengar skall överta huset (har minderårigt barn, ej gemensamt) .Den andre sambon vill också ta över men tror sig inte ha någon framgång med det eftersom hon har ett minderårigt barn.Vad säger lagen ? Inget samboavtal är skrivet.Är tacksam om jag kan få svar på detta !

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När det gäller sambor blir sambolagen (SamboL) tillämplig.

Vad gäller för pengarna för köpet av tomten?
Eftersom det framkommer att huset har köpts för gemensamt boende anses det vara samboegendom (3 § SamboL) och ska därför ingå vid bodelning om någon av samborna begär det (8 § SamboL). Egentligen ska då de pengar som den ena sambon har lagt ut räknas in, och sedan delas lika mellan samborna. Frågan här är om det kan anses föreligga ett avtal som gör att pengarna kan undantas vid ev. bodelning. Sambor har möjlighet att avtala om att bodelning inte ska ske, eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen (9 § SamboL). Det är alltså möjligt att säga att de 300 000 kr som den ena sambon har lagt ut inte ska ingå vid bodelningen. Däremot finns det vissa formkrav för att avtalet ska vara giltigt:
- Det ska ha upprättats skriftligen
- Det ska ha undertecknats av samborna.

Inför bodelningen finns det även möjlighet att upprätta ett föravtal, men även detta ska undertecknas av båda samborna (10 § SamboL).

Om dessa formkrav är uppfyllda, eller om samborna kan komma överens ska dessa 300 000 kr inte ingå vid bodelningen. Gällande föravtalet går det även att reglera summan så att parterna är överens.

Om formkraven inte är uppfyllda och samborna inte kan komma överens kommer dessa pengar tyvärr ingå vid bodelningen och fördelas lika mellan samborna.

Gällande lånet och byggnationerna får du gärna specificera problematiken i kommentarsfunktionen nedan om du önskar vidare hjälp!


Vem har rätt till att bo kvar i huset?
Man brukar säga att den sambo som bäst behöver bostaden ska få överta den när det gäller gemensamma bostäder, vilket sker med avräkning från delen sambon får från bodelningen. Övertagandet av bostaden ska anses vara skäligt (16 § stycke 2 SamboL). Det är svårt att säga något specifikt just för detta fall då det behövs fler omständigheter för att kunna bedöma frågan, men ofta kan man ta utgångspunkt i:
- Om den ena sambon har barn (vilket dessvärre talar emot den andra sambon)
- Ekonomiska förutsättningar
- Möjligheter att få ny bostad
- Andra omständigheter

Hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Vänliga hälsningar

Josefine BjörlingRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”