Blir arvinge ersättningsskyldig gentemot andra arvingar när ärvd egendom ökar i värde?

FRÅGA
Hej! Jag har en fråga angående arv. För flera år sedan har jag och mina syskon fått ärva varsitt hus. Vi är tre syskon och alla vi har fått tre olika hus med ungefär samma värde. För några år sedan brann mitt hus ner och med försäkringen jag fick kunde jag låta byggas ett nytt hus. Det huset är idag mer värt än mitt förra hus innan den brann ner vilket också är mer värt i pengar än de hus mina syskon har fått ärva. De anser att jag är skyldig att betala de mellanvärdet så att alla har lika mycket var. Vi säger alltså att mitt hus är värt 1 000 000 och deras är värd 600 000 kr så begär de 300 000 kr av mig. Jag har svårt att själv förstå denna sitution och vill veta hur det fungerar med arv och i sådanna situationer som denna. Vad föreslår ni att jag bör göra?Tack för svar!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inledningsvis bör konstateras att det finns ingenting som hindrar en arvlåtare att testamentera mer pengar till sitt ena barn och mindre till det andra och vice versa. Så länge samtliga barn får sin laglott, vilken är hälften av arvslotten, kan inte syskon kräva någonting från den andre. Om laglotten inte tillgodoses kan bröstarvinge begära jämkning av testamente och därigenom få ersättning. Om ni är tre barn är alltså varje syskons laglott 1/6 av kvarlåtenskapen från arvlåtaren, och om nu alla har fått varsitt hus verkar det som att alla har fått egendom som motsvarar laglotten eller mer.

Att ditt hus skulle öka i värde pga bostadsmarknaden eller att du pga försäkringsersättning får ett hus som är mer värt är omständigheter som sker efter arvet har delats ut, och jag kan inte se varför detta skulle ge dina syskon något ersättningsanspråk. En arvinge är helt fri att göra vad den vill med sin egendom, och om det i sin tur skulle leda till att den ökar eller minskar i värde är ingenting som är direkt kopplat till arvet. Så som jag ser det har dina syskon ingen som helst grund för sina krav och du borde avstyrka dessa.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (949)
2021-08-01 Jag är god man åt min farbror, hur påverkas jag rent arvsmässigt?
2021-07-31 Hur kan man göra för att makens barn ska ärva så lite som möjligt?
2021-07-31 Vilket lands lag ska tillämpas på arv?
2021-07-28 Kan man skilja en boutredningsman från sitt uppdrag?

Alla besvarade frågor (94603)