Bli ensamstående mamma med hjälp av vän

2019-03-02 i Faderskap
FRÅGA
Hej! Jag är en ensamstående kvinna på 32 år och längtar efter att få barn. Jag har en vän som vill hjälpa mig att bli gravid och är gärna delaktig i barnets uppväxt men vill inte vara ekonomiskt ansvarig kan vi då göra en överenskommelse om att han inte behöver ha ekonomiskt ansvar för barnet? Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Jag förstår din fråga som att du vill att din vän ska donera sperma så att du kan få ett barn, men att du ska vara den enda med juridiska skyldigheter för barnet.

De regler som rör din fråga hittar du i föräldrabalken och lagen om genetisk integritet.

Vem är ett barns förälder och hur avgörs det?

Den som föder ett barn blir automatiskt barnets mor, om en man är gift med den kvinna som föder blir han automatiskt fadern till barnet (1 kap. 1 § FB). Ett faderskap till ett barn vars mor är ogift fastställs genom att mannen bekräftar faderskapet skriftligen och skickar in detta för godkännande av både barnets mor och socialnämnden, eller genom att en domstol avgör att mannen är fadern (1 kap. 3 § FB). Socialnämnden har en långtgående skyldighet att utreda vem som är fadern när ett barn föds av en ogift kvinna, eftersom det anses vara viktigt för ett barn att känna till sitt genetiska ursprung (2 kap. FB). Det innebär att Socialnämnden exempelvis kommer att försöka inhämta upplysningar från modern (2 kap. 4 § FB). Det finns fall där utredningen får läggas ner, till exempel om det visar sig omöjligt att få information om vem fadern skulle kunna vara (2 kap. 7 § FB).

Undantag från socialnämndens skyldighet

Om en ensamstående kvinna genomgår insemination/befruktning utanför kroppen på vissa sjukhus (offentligt finansierade eller de med tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg) och det är sannolikt att barnet blivit till genom behandlingen, fastställs inget faderskap alls och socialnämnden kommer inte att utreda (1 kap. 3 § FB). Det är alltså möjligt för dig att skaffa barn genom donerade spermier och vara den enda föräldern och vårdnadshavaren till ditt barn. Däremot är det inte du, utan läkaren som väljer en lämplig donator av spermier (6 kap. 4 § LGI). Du har en möjlighet att föreslå din vän som donator, men läkaren avgör alltså om det är lämpligt eller inte. Det som skulle kunna göra att din vän inte anses vara lämplig är om läkaren misstänker att han senare tänker bekräfta faderskapet och bli förälder juridiskt sett.

Om din vän skulle bli fastställd som fader medföljer en arvsrätt för barnet, dessutom skulle din vän bli underhållsskyldig (7 kap. 1 § FB och 2 kap. 1 § ÄB). Med tanke på att det verkar vara det ni vill undvika är mitt förslag att gå via sjukvården/klinik med tillstånd och föreslå din vän som donator.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Cornelia Hansen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll