Bli av med sin förvaltare

2021-01-05 i God man
FRÅGA
Hej jag vill så gärna bli av med min förvaltare. Jag är intresserad av att betala mina fakturor själv och jag vill bli självständig. Jag har träffat en jurist och vi har överklagat domstolens beslut om att få förvaltare. Personen i fråga har varit godman i början för mig men nu har hon begärt att hon ska bli förvaltare. Vi ska till ett möte i domstolen igen och där hoppas jag att jag får ett bra beslut från tingsrätten. Både läkaren och överförmyndarnämnden är på min förvaltares sida. Hur ska man gå till väga i domstolen för att de ska lyssna mer på mig? Vad kan jag göra mer åt situationen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du har förvaltare just nu eftersom du skriver att du vill bli av med din förvaltare.

När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av föräldrabalken (FB).

Förvaltarskap ska upphöra när behovet upphör

När du inte längre anses behöva en förvaltare ska dennes uppdrag upphöra (FB 11 kap. 19 § första stycket). Frågan är då när det inte längre anses finnas ett behov för förvaltare.

Har du fortfarande ett behov av förvaltare?

Behov av förvaltare anses finnas om kriterierna för att förordnas förvaltare fortfarande är uppfyllda. Förvaltarskap blir aktuellt för den enskilde om denne på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person (FB 11 kap. 4 § första stycket och FB 11 kap. 7 § första stycket). Jag vet inte varför du förordnades förvaltarskap från första början men är det så att du inte längre till exempel på grund av sjukdom behöver hjälp med att bevaka din rätt så talar det för att du inte längre har ett behov av förvaltare. Att läkaren är på förvaltarens sida är inte helt fördelaktigt eftersom denne styrker ditt hälsotillstånd (FB 11 kap. 17 § första stycket).

Mina råd

Mitt råd till dig är att verkligen trycka på argument som styrker att du klarar dig själv utan förvaltare och att situationen har förändrats. Du skriver att du har träffat en jurist och med dennes hjälp är jag säker på att ni kommer hitta argument som talar till din fördel. Skulle du behöva ytterligare juridisk hjälp rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra duktiga jurister på Lawline.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, och jag önskar dig all lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (503)
2021-04-17 Kan ett förvaltarskap ärvas?
2021-04-12 Kan man vara god man åt någon om man själv har ekonomiska problem?
2021-04-10 Kan man vara god man trots att man själv har en god man?
2021-03-30 Kan barn sälja dement förälders bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (91414)