FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag28/11/2013

Bli av med aktieägare/styrelseledamot

Vi är idag tre st som äger ett AB och sitter i styrelsen. Vi har fördelat aktierna 33%, 33% och 34%. Personen som har 34 % och jag vill avsätta vår styrelseordförande som har 33% aktier. Hur gör vi exakt? Vi är nybörjare på att driva bolag. Vi undrar även hur vi gör för att köpa ut honom, hur går man till väga? Finns det någon sida man kan läsa om detta. Kan ju säga att jag tycker Aktielagen är krånglig? Tack på förhand. Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Styrelsen i ett aktiebolag utses av bolagsstämman, om inte annat anges i bolagsordningen. Detta framgår av aktiebolagslagen (2005:551) (ABL) 8 kap. 8 §. Inför ordinarie eller (om ni begär det enligt ABL 7 kap. 13 § 2 st.) extra bolagsstämma kan ni därför föreslå en ny styrelse och rösta igenom den med två röster mot en, relativ majoritet (ABL 7 kap. 41 § 1 st.). Ni har som aktieägare en rätt att få önskade ärenden behandlade på bolagsstämman, ABL 7 kap. 16 §.

Förutsättningarna för rätt till inlösen av minoritetsaktier regleras i sin tur i ABL 22 kap. 1 §. Paragrafen stadgar att en aktieägare som äger mer än 90 % av aktierna har rätt att lösa ut de övriga aktieägarna. Minoritetsaktieägarna har under samma förhållanden en motsvarande rätt att bli inlösta. Ingen av er äger mer än 90 % av aktierna och inlösenrätt kommer därför inte på fråga.

MVH

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”