Blev påkörd av friad bilist - går det ändå att kräva skadestånd?

Hej ! Jag blev påkörd utav en bilist när jag befann mig på en cykelbana och på cykel. Bilisten stod i en utfart och såg mig inte utan körde på mig så jag hamnade i vägbanan i rusningstrafik. Vad gäller om hjälm? Är jag skyldig att använda det? samt vi hamnade i en rättegång förra veckan där personen blev frikänd för oaktsamhet och vållande till kropps skada. Har jag då inge rätt att få ersättning för den skada han har åsamkat mig?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som svar på din första fråga finns det endast ett lagstadgat krav på att personer under 15 år har cykelhjälm när de framför cykel (6 kap. 4 a § trafikförordningen). Det finns alltså inget sådant krav för den över 15 år.

Som jag förstår det har frågan prövats vid domstol i endast straffrättsligt hänseende. Personen har friats, och det finns alltså inget straffansvar att grunda ett krav på skadestånd på. Detta innebär dock att det fortfarande finns en möjlighet att driva en civilrättslig tvist där du framför dina krav på skadestånd (observera att detta förutsätter att åtalet inte förenades med en skadeståndstalan). Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen ska nämligen den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar person- eller sakskada ersätta skadan. Skadeståndet för personskada kan t.ex. omfatta ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust till följd av skadan, samt fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur eller av bestående art (5 kap. 1 § första stycket skadeståndslagen). Skadestånd för sakskada omfattar t.ex. ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning eller annan kostnad till följd av skadan (5 kap. 7 § skadeståndslagen).

Det lär alltså finnas möjligheter att driva en skadeståndstalan, trots att straffrättsligt ansvar inte har fastställts. I praktiken är det sannolikt personens försäkringsbolag som skulle bli din motpart i en dylik tvist. Observera de kostnader som kan vara förenade med en sådan process. Det rör sig bland annat om avgift för stämningsansökan, samt ersättning för dina såväl som motpartens rättegångskostnader om du förlorar målet.

Om du vill ha hjälp med att driva saken vidare, är detta något som Lawlines jurister kan bistå med. En väl upplagd talan kan vara det som avgör utgången av tvisten. Vi kan hjälpa dig med att såväl författa ett kravbrev till fast pris, som att bistå dig genom hela förfarandet vid en eventuell rättslig tvist i domstol.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000