Bl.a. om strikt ansvar för katter

har en granne som kom och klagade på att våran katt låg på hans bil och var rädd för repor som jag skulle ersätta sen sa han att om det hände fler gånger skulle nog katten inte komma hem igen vi bor på landet och det är en ute katt.vad gäller eller vad kan man göra?

Lawline svarar

Hej och välkommen till Lawline!

Enligt 1 § lagen om tillsyn över hundar och katter (se här) ska hundar och katter hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

För hundägare gäller enligt samma lag ett strikt skadeståndsansvar, men den nämner ingenting om katter. Man får då vända sig till skadeståndslagen (se här) som kräver att grannen har handlat vårdslöst eller uppsåtligt. I det här fallet är det vårdslöshet som kan komma ifråga.

Att låta en katt gå ute i ett bostadsområde kan i normala fall knappast anses vårdslöst. Möjligen kan bedömningen bli annorlunda om katten upprepade gånger rispat lacken på din grannes bil - det kan då framstå som vårdslöst att inte vidta några som helst åtgärder från din sida. I nuvarande stadium i er "granntvist" saknas dock anledning att anta att du skulle kunna bli skadeståndsansvarig för eventuella repor som din katt gör på grannens bil.

I övrigt kan noteras att hotet från din granne möjligen kan vara brottsligt men jag behöver då något fler uppgifter kring vad som sades och situationen i övrigt. Skulle hotet förverkligas skulle helt klart ett brott begås, vilket du kan tala om för din granne.

Hoppas jag hjälpt dig en del kring hur du rent rättsligt kan se på situationen.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000