Bjuda på alkohol under ett vernissage

Hej, jag och två kompisar tänkte hålla ett vernissage under gallerinatten (öppet event för alla) , en natt där hela staden öppnar upp sina gallerier och utställningrum för en kväll . Vi har hyrt en tom lokal som för tillfället inte är avsedd för någonting utan har varit hyrlös. Min fråga är hur funkar det med att bjuda på vin vid denna tillställning? Måste vi ha tillstånd? Vi kommer ha uppsikt över alkohol serveringen .

Mvh

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då din fråga rör servering av alkohol är det alkohollagen som blir aktuell.

Huvudregeln är att tillstånd krävs när det ska serveras alkohol, detta enligt 8 kap. 1 § alkohollagen. Undantag görs från kravet på serveringstillstånd om: serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, serveringen sker utan vinstintresse och serveringen äger rum i lokal där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol, 8 kap. 1 § alkohollagen.

I ditt fall är det tveksamt om det ens rör sig om servering då begreppet syftar på en transaktion där någon tillhandahåller alkoholdrycker mot ersättning. Utanför bestämmelsen faller alltså situationer då det inte är fråga om tillhandahållande av dryck mot ersättning, detta gäller i detta fall då ni tänker bjuda på vin och inte sälja det. Detta innebär alltså att bestämmelsen i 8 kap. 1 § inte gäller i ert fall och att serveringstillstånd inte krävs.

När det kommer till att bjuda allmänheten på alkohol gäller att alkoholdrycker inte får användas vid försäljning av andra varor som ett slags "lockbete", enligt 7 kap. 2 § 2 st alkohollagen. Regeln hindrar dock inte en arrangör att bjuda på alkoholdrycker vid ett vernissage.

För att sammanfatta: lagen utgör alltså inget hinder för att ni, som inte har alkoholtillstånd, bjuder på alkoholdrycker i samband med exempelvis ett vernissage under förutsättning att ni inte tillhandahåller vinet mot ersättning. Att ni bjuder på vin under ert vernissage är alltså helt okej.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo