Bjuda minderårig på tobaksvaror- ett brott?

FRÅGA
Kan jag bjuda på tobaksvaror till en person under 18 år utan att göra ett lagbrott?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Frågor gällande tobak regleras i tobakslagen som du hittar HÄR.

Enligt 12 § tobakslagen är det förbjudet att sälja tobaksvaror till den som är under 18 år. Den som gör det riskerar att dömas till böter eller fängelse i högst sex månader enligt 27 § tobakslagen.

Det finns dock inget förbud mot att den som är under 18 år innehar eller brukar tobaksvaror. Det är alltså inte olagligt.

Så sent som den 1 juli 2002 skärptes tobakslagen då det infördes ett anmälningssystem för att kommunerna som lokal tillsynsmyndighet ska få bättre information om vem som säljer tobak och då lättare kontrollera att lagens förbud efterlevs. Riksdagen tog dessutom ett beslut på att utvidga kommunernas möjlighet att ta ut en avgift för tillsynen av dem som bedriver anmälningspliktig försäljning av tobak.

Är man minderårig och röker kan det i vissa fall föranleda t.ex. socialnämnden i den kommun man bor i, vidtar åtgärder, t.ex. beslutar att utreda den minderåriges situation vilket i sin tur kan leda till ytterligare konsekvenser.

Sammanfattningsvis är det alltså inget lagbrott att att bjuda en minderårig person på tobaksvaror.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Amanda Alwall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (691)
2020-05-29 Hur rangordnar jag rättskällor?
2020-05-26 Måste man pixla misstänkta gärningspersoner?
2020-05-22 Gäller rökförbudet vid servering till medlemmar och vad gäller kring rökrum?
2020-05-19 Inget stopp för inställelse på grund av corona

Alla besvarade frågor (80473)